ŞARTLAR ve KOŞULLAR

KULLANIM KOŞULLARI
Terms of Use

Kullanım Koşulları (Şartlar)

İşbu Sözleşme, “Toptalent İşe Alım Hizmetleri ” (Sözleşmede “Toptalent.co” olarak anılacaktır) ile http://www.toptalent.co internet sitesine erişmiş durumda olan tarafınız arasında her üyenin kabul ettiği kuralları içeren bir sözleşme olarak Toptalent.co’nun herhangi bir yolla kullanılmaya başlanması halinde Toptalent.co ile ziyaretçiler ve kullanıcılar arasında ek protokole gerek kalmadan akdedilmiş sayılır. Toptalent.co Genel Kullanım ve Güvenlik Kuralları Üyeliğinizin başlangıcıyla birlikte siteden eposta almayı kabul etmiş sayılırsınız. Malzemelerin eposta adreslerine ulaştırılması sırasındaki gecikmelerden, içeriğindeki değişmelerden, hiç ulaşmamasından dolayı ya da oluşabilecek herhangi bir problemden dolayı Toptalent.co’nun sorumlu olmayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Üçüncü şahıslar tarafından idare edilen Internet sitelerindeki bilgiler, ürünler ve hizmetler hiçbir şekilde denetlenmemektedir ve ‘olduğu gibi’ yayınlanmaktadır. Sitedeki bilgilerin güvenirliğine, zamanında olmasına, kesinliğine ve doğruluğuna dair bir garantimiz yoktur ve sayfamızda yayınlanan malzemelerden herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Size ulaştırılan epostalarda ve internet sayfasında reklam yayınlanabilir. Üye bilgileriniz sizin zevklerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun içerik, hizmet ve reklamları size ulaştırabilmemiz ve istatistiki raporla oluşturabilmek amacıyla kullanılabilir. Sayfada yayınlanan genel istatistik sonuçları reklam verenlere paylaşılabilir. Toptalent.co, uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını elinde tutar. Gerekli durumlarda yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkı her zaman Toptalent.co’da saklıdır. Eposta adresiniz ve kişisel bilgileriniz izniniz olmadan üçüncü şahsılarla paylaşılamaz ancak resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde veya üyenin sitenin çalışmasını engelleyecek herhangi bir elektronik sabotaj ve/veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde üyelik bilgilerinizin açıklanma hakkını Toptalent.co sitesi kendinde saklı tutar. Üyelikten çıktığınız an sistemdeki kayıtlı bilgileriniz durdurulacaktır, ancak yasal bir takip için geçmişteki kayıtlarınız Toptalent.co tarafından saklanabilir. Bireysel Üyeler için verilen hizmetler, ilgili bölümde aksi belirtilmediği sürece, her zaman ücretsizdir ve ücretsiz kalacaktır. Yalnızca aşağıdaki durumlarda, Toptalent.co Üye’nin Siteyi kullanımını engelleyebilir, bu sebeplerle doğabilecek tüm sorumluluk ile 3. kişiler veya yetkili merciler tarafından Toptalent.co’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve talepler için Toptalent.co’nun Üye’ye rücu hakkı saklıdır. • Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri ve uygun olmayan fotoğrafları içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi, • Başkalarının bilgilerine ulaşma ve kullanma çabaları ile sitenin genel güvenliğini tehdit edici, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması, • Gerçek dışı bilgilerin; özel veya genel duyuruların, reklam ve pazarlama amaçlı bilgilerin kaydedilmesi, • Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi, • Kurumlar tarafından ilan yayınlama ve diğer fonksiyonlarının sitenin amacı dışında kullanılması, • Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması, • Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin sitenin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması. • Üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen Toptalent.co’ya bildirmeyi, • Toptalent.co’nun Üyelerin şifrelerinin, Üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.   İçerik Kullanımı Toptalent.co’nun içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir internet sitesinde yayınlamak veya Toptalent.co’nun haberi olmadan link vermek kesinlikle yasaktır. Üye, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Toptalent.co’nun Siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.   Toptalent.co’nun Sorumlulukları • Toptalent.co, site üzerinde yer alan firma ve üye/kullanıcı bilgilerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. • Bu sitede yer alan bilgilerle ilgili her türlü risk kullanıcılara aittir. Site üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı bizzat Toptalent.co’ya aittir. • Siteye üye olarak bilgilerini paylaşan kullanıcı; verdiği her türlü bilginin tek sorumlusudur. • Toptalent.co bir işveren değildir; sitede yer alan bilgiler Toptalent.co’nun sorumluluğu altında yer almamaktadır. İşveren firma ile kendi vasıtasıyla ilişkiye geçen kişiler, bütün sorumluluğu üzerine almış olur. • Toptalent.co, sitenin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu sitede yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve/veya donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse firmamız bu konuda hiçbir sorumluluk yüklenmez. • Toptalent.co, sitenin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu sitede yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve/veya donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse firmamız bu konuda hiçbir sorumluluk yüklenmez. • Toptalent.co’da yayınlanan yarışmalar Toptalent ve/veya şirketler tarafından hazırlanmış olup, Toptalent soruların gerçekliğinden yada doğruluğundan sorumlu tutulamaz. Yarışmaya katılımcıların verdiği yanıtlara yapılan değerlendirmeler ve kişilere verilen ödüller jüri tarafından belirlenmektedir. Bu anlaşma, Toptalent.co tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Anlaşmanın son bulması halinde, Toptalent.co’ ya erişme yetkiniz kalkacaktır. Toptalent.co’dan bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumluluklarınız devam edecektir. Bu anlaşmayı sayfayı ziyaret ettiğiniz an itibariyle başladığını kabul etmiş sayılırsınız.

KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ (İlan Tarihi: 10.09.2015) MADDE 1 – TANIMLAR Aşağıda belirtilen terim veya kelimeler işbu Sözleşme kapsamında karşılarında tanımlanmış anlamları ihtiva edecektir. Güvenli Ödeme Döngüsü: Müşteri ve SATICI arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin ödeme koşullarına uygun olarak ifa edilmesini sağlamak amacıyla TOPTALENT tarafından finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla sağlanan hizmeti kapsamında Müşteri’nin havuz hesaba ödeme yapması ile başlayan, vaad edilen hizmetin/performansın ifası ile devam eden, performansın ifasını takip eden 24 saat içerisinde müşteri tarafından herhangi bir şikayet bildirilmediği takdirde hizmet bedelinin SATICI’nın hesabına gönderilmesi ile tamamlanan süreci; Hesap: SATICI’nın, satıcı profilini veya profillerini içerisinde barındıran, ilgili satıcı profillerinin tüm mali ve hukuki sorumluluğunu üzerinde taşıyan fatura, banka, adres ve benzeri bilgileri içerisinde bulunduran doğrudan SATICI’nın kontrolündeki sayfa veya sayfaları; Havuz Hesap: Güvenli Ödeme Döngüsü’nde taraflarca gerçekleştirilen ödemelerin tutulduğu havuz hesabını; Mesafeli Satış Sözleşmesi: TOPTALENT platformu üzerinde Sözleşme tarafları SATICI ve Müşteri’nin ortak iradesi ile oluşturulan konusu bedel karşılığı belirlenen konusu hizmet ifası olan Sözleşmeyi; Hizmet: Site içerisinde Kullanıcılara (Müşteri ve SATICIlara) TOPTALENT tarafından sunulan hizmetleri; İçerik: Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü tasarım, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri; TOPTALENT: TOPTALENT Marka ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı Limited Şirketi; Kullanıcı: Web Sitesi üzerinden hizmet veren veya gerçekleştiren tüm gerçek ve tüzel kişileri; Mücbir Sebep: Tarafların Sözleşmeden kaynaklanan borçlarını zamanında yerine getirilmesini engelleyen, önceden görülüp, üstesinden gelinmesi olanağı bulunmayan olayları; Müşteri: Site üzerinden teklif talep eden, teklif alan, SATICI tarafından vaadedilen hizmet karşılığında havuz hesaba ödeme yapan, web sitesine TOPTALENT tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve web sitesinde sunulan Hizmetler’den Sözleşme, kural ve politikalar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri; SATICI: Web Sitesine TOPTALENT tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan, hesap oluşturup, satıcı profilleri yaratan, teklif talebi alan, teklif veren ve web sitesinde sunulan Hizmetler’den Sözleşme, kural ve politikalar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri; Satıcı Profili: SATICI’nın site üzerinde halka açık şekilde yayınladığı video, ses kaydı, fotoğraf, özgeçmiş, hizmet tanımı dahil olmak üzere tüm bilgilerini içeren sayfa veya sayfaları; Ödeme: SATICI tarafından belirlenen Müşteri’nin son onayı verip ödemeyi havuz hesaba yapması ile sona eren süreci; Web Sitesiwww.Toptalent.co isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları; ifade eder.

 1. GİRİŞ

2.1 İşbu Kullanıcı üyelik Sözleşmesi siz değerli Kullanıcımız ile Tevfikbey Mah. Kirazlı Sok. No:4/15 Küçükçekmece – İstanbul adresinde mukim TOPTALENT MARKA ve İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ arasında yapılmaktadır. Bu internet sitesine veya mobil uygulamaya girmeniz halinde bu internet sitesinde ya da mobil uygulamadaki herhangi bir bilgiyi kullanmanız veya üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. 2.2 Sözleşmenin konusu www.Toptalent.co adresli web sitesinde (“web sitesi”) yer alan tüm kurallar TOPTALENT tarafından verilmekte olan hizmetlerin kapsamını ve kurallarını belirlemektedir. İşbu Sözleşme web sitesi üzerinden yapılması gerekli üyelik işlemelerinin, e-posta ve/veya SMS ile yapılacak kimlik doğrulama işlemlerinin eksiksiz olarak tarafınızca tamamlanması ile yürürlüğe girecektir. 2.3 Kullanıcı, TOPTALENT’ ye ait web sitesinin (www.Toptalent.co) hizmet vermeye hazır web sitesi kullanıcılarını buluşturan bir platform olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı, web sitesinden satın alacağı hiçbir hizmetin TOPTALENT tarafından ifa edilmeyeceğini ve TOPTALENT’nin satın alınacak hizmetin kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder. 2.4 TOPTALENT iş akışı kapsamında web sitesine üye olan Kullanıcılar hizmet verebilecek Satıcılar ile iletişime geçebilecek, isterse hizmet alımını gerçekleştireceklerdir. 2.5 Kullanıcılar, verilen hizmet kapsamında TOPTALENT’nin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olarak Kullanıcılar tarafından sunulan, web sitesine kaydedilen veya paylaşılan içerikleri kontrol etmek veya işbu içerik veya içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. 2.6 TOPTALENT platformuna tüzel kişi adına üye olacak gerçek kişi, TOPTALENT platformunda yapacağı işlemler için ilgili tüzel kişiyi temsil yetkisine haiz olduğunu taahhüt eder. Temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde gerçek kişi tüm doğan ve doğacak olan tüm yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 1. TOPTALENT HİZMET KAPSAMI

3.1 TOPTALENT tarafından Kullanıcılara sunulan hizmetler aşağıda genel hatları ile belirtilmiştir. Buna göre TOPTALENT platformunun hizmet anlayışı, a. SATICIların TOPTALENT web sitesi üzerinden içeriklerini kendilerinin oluşturdukları satıcı profilleri aracılığı ile web sitesi Kullanıcılarına hizmet satışında bulunmalarının sağlanması, b. SATICIlar ile Müşterilerin alt yapısı TOPTALENT tarafından oluşturulan platform üzerinden hizmetin nitelikleri, fiyatı, zamanı dahil olmak üzere pek çok değişken hakkında iletişimde bulunmak suretiyle mutabakata varmalarıdır. 3.2 Güvenli Ödeme Döngüsü Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin tarafı olmayan TOPTALENT, alım satım sürecinin ödeme aşamasında Müşteri ve SATICI’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu uyarınca finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla Güvenli Ödeme Döngüsünü sağlar. Hizmet sağlayıcı SATICI’ya performansın sergilenmesi karşılığında hak ettiği bedeli tahsil edememe; Müşteri’yi ise bedelin ödenmesine karşılık, hizmetin hiç ifa edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar. a. Güvenli Ödeme Döngüsünün işleyişi aşağıdaki gibidir:

 1. Müşteri, SATICI tarafından oluşturulan hizmet bedelini kabul edip, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ni onaylamak suretiyle hizmet bedelini TOPTALENT tarafından yönetilen finansal aracı kurum ve/veya banka nezdindeki havuz hesaba transfer eder ve hizmet bedelinin havuz hesaba yatırıldığı SATICI’ya bildirilir.ii. Güvenli Ödeme Döngüsü kapsamında TOPTALENT tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen havuz hesap, işbu sözleşme ve sitede yer alan tüm politika ve kurallara uygun işletilmektedir. iii. Hizmet bedeli, hizmetin ifa edilmesine kadar, havuz hesapta bekler. Takiben hizmetin ifası gerçekleşir. Müşteri, hizmetin gerçekleşmesini takip eden 24 saat içinde siteye giriş yapıp vaad edilen hizmete dair herhangi şikayet bildiriminde bulunmazsa, hizmet doğrudan onaylanmış sayılır. iv. Müşteri, hizmetin gerçekleşmesini müteakiben 24 saat içinde herhangi bir şikayet bildiriminde bulunmazsa, hizmet bedelinin SATICI’nın hesabına transfer ediliş süreci tetiklenir ve hizmet bedeli SATICI’nın kayıtlı banka hesabına 7 (yedi) gün içerisinde (Banka ve/veya Aracı Finans Kurumlarının işleyişinden dolayı meydana gelebilecek gecikmeler saklı kalmak koşulu ile) transfer edilir. v. TOPTALENT, Müşteri ve SATICI arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, hizmet bedelini havuz hesapta bloke etme hakkına sahiptir.
 2. SATICI ve Müşteriler, Güvenli Ödeme Döngüsünden ve TOPTALENT hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, fon, ceza ve benzeri yükümlülüklerden sorumludurlar.
 3. KULLANIM KOŞULLARI

4.1 Genel Kullanım Koşulları Kullanıcı’nın, TOPTALENT tarafından kendisine sunulan hizmetlerden yararlanırken aşağıda belirtilen fiil ve işlemlerde bulunması Sözleşmeye aykırılık kabul edilecektir. Buna göre,

 1. a. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması ya da reşit olmamak b. TOPTALENT platformuna ve diğer SATICI ve Müşteri dahil olmak üzere tüm Kullanıcıların hesaplarına zarar verebilecek veya kişilerin hesap bilgilerinin ön onay alınmaksızın toplanabilmesine imkan sağlayabilecek yazılım, virüs veya teknolojilerin kullanımı veya dağıtımı, Hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan hizmet bedelinin ödenmemesi, d. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, Web Sitesi’nin her türlü yasadışı veya hileli amaçla kullanılması, e. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, yanlış veya başkasının ismiyle hesap açmak, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgah adresi, e-posta adresi, ödeme ve hesap bilgileri vermek, f.TOPTALENT’nin yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının devredilmesi, başka birinin yerine geçilmesi veya yanlış bir isimle teklif verilmesi, g. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi, h. SATICI satıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar ve web sitesi içerisindeki Kullanıcı yorumlarını web sitesi dışındaki bir platformda ifşa etmek de dahil olmak üzere, TOPTALENT altyapısına, sistemine zarar verilmesi, yorum ve puanlama sistemlerinin site dışı amaçlar için kullanılması () i. Hesap ve/veya satıcı profile sahibi SATICIların yazılı ön onayı olmaksızın, sitede ifşa edilen bilgilerinin toplanması, saklanması, başka birinin hesabının izinsiz kullanılması, j. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması, k. Geçersiz veya izinsiz bir ödeme şekli kullanmak, hizmet bedelini, fatura ve ödeme süreçlerini manipüle etmeye çalışılması işbu Sözleşmeye aykırılık olarak değerlendirilecektir.

4.2 SATICI Kullanım Koşulları SATICI, TOPTALENT platformu kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanırken TOPTALENT iş akışına, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde belirlenecek genel kurallara uyacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda SATICI;

 1. a. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelikler dahil olmak üzere tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Müşterilerin tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisinin olacağını ve Müşteri’nin taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını, b. Oluşturduğu satıcı profilleri üzerinden sunumunu yaptığı hizmetleri web sitesinde listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, c. Listelenen hizmetleri ve/veya oluşturulan satıcı profillerini mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu, bu hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, d. Listelenen hizmetlere ve/veya oluşturulan satıcı profillerine ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunu, e. Listelenen hizmetlere ve/veya oluşturulan satıcı profillerine ilişkin marka, logo, görseller, videolar, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın TOPTALENT’ ye Sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunu, f. Listelenen hizmetlerin her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini, g. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını, h. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edildiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak TOPTALENT tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağını, i. Listelenen hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu, kabul ve taahhüt eder.

 

 1. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 SATICI, TOPTALENT’nin kendisini hedef Kullanıcı kitlesi ile buluşturan bir aracı platform olduğunu kabul eder. Bu kapsamda TOPTALENT, SATICI’ ya yapılacak teklif adedi veya ödenecek minimum bedel konusunda hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. 5.2 SATICI, Web Sitesi üzerinden kendine ait bir hesap açmayı kabul eder. SATICI işbu hesap üzerinden Satıcı profili oluşturarak ve zorunlu olarak doldurulması gereken kısımları doğru olduğunu taahhüt ettiği kişisel ve mesleki bilgileri ile dolduracaktır. SATICI tarafından oluşturulacak veya revize edilecek satıcı profili bilgileri TOPTALENT tarafından onaylandıktan sonra yayına alınacaktır. TOPTALENT gerekli gördüğü durumlarda satıcı profillerinde yazınsal/editoryal değişiklik yapma ve/veya satıcı profillerini tamamen yayından kaldırma hakkını saklı tutar. Kullanıcılar kayıt olurken veya sonraki aşamalarda edindiği veya kullandığı isim kullanıcı adı şifre, cep telefonu vb. bilgilerin münferiden kendisi tarafından kullanılacağını sunulan tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi halde oluşabilecek tüm zararlardan Kullanıcı (diğer Kullanıcılar, 3.kişiler veya TOPTALENT’nin zararlarından) sorumludur. 5.3 SATICI hesabı üzerinden birden fazla kişi için Satıcı profili oluşturarak bu Satıcı profillerini hesaplarını yönetmek veya yönetmesi için 3. kişileri yetkilendirme hakkına sahiptir. SATICI’nın hesabı üzerinden oluşturulacak Satıcı profilleri üzerinden verilecek hizmetler kapsamında tüm hukuki ve maddi sorumluk hesap sahibi SATICI’ya ait olacaktır. SATICI, Satıcı profilinin web sitesi üzerinden yayınlanmasını takiben vermiş olduğu bilgilere paralel Kullanıcı talepleri ile buluşma imkanı bulacaktır. Hizmetlere ilişkin Taleplerin değerlendirilmesi, fiyatlandırılması kabulü veya reddi SATICI ve Müşteri arasındaki ticari anlaşmaya bağlı olacaktır. 5.4 SATICI TOPTALENT aracılığı ile web sitesi üzerinden gelen Kullanıcı tekliflerini kendi bünyesinde değerlendirip Kullanıcıdan revize talep etme, reddetme veya kabul etme haklarına sahiptir. TOPTALENT müşteri tarafından SATICI’ya iletilen teklif talebi içeriğinin doğruluğundan ve bu içerikte taahhüt edilen hiçbir şarttan sorumlu tutulamaz. SATICI Kullanıcı’dan gelecek teklif talebi kapsamında karşılığında hizmet ifasını gerçekleştireceği bedeli brüt olarak Kullanıcı ile paylaşmakla yükümlüdür. Kullanıcı tarafından kabul edilip Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ne yansıyan bedel kesinleşmiş brüt hizmet bedeli olarak kabul edilecek olup SATICI’nın bu bedel üzerinde revize talep etme hakkı bulunmamaktadır. SATICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında iletişim bilgilerine sahip olduğu Kullanıcı ile hizmet ifasının eksiksiz ve ayıpsız bir şekilde yerine getirilmesi için ifa tarihine kadar gerekli gördüğü zamanlarda iletişime geçerek bilgi alışverişinde bulunacağını taahhüt eder. 5.5 SATICI, hesabı üzerinden satıcı profili oluştururken her bir profil için TOPTALENT tarafından belirtilen hizmet iptal koşulları seçeneklerinden birini seçmekle yükümlüdür. Hizmet iptal koşullarında yapılacak revizeler değişiklik tarihinden sonra alınan müşteri teklifleri için geçerli olacaktır. 5.6 TOPTALENT, hizmet sunumu ardından 24 saat içerisinde Müşteri’den herhangi bir şikayet talebi alınması halinde Müşteri memnuniyeti kapsamında yapacağı tetkikler sonuçlanana kadar SATICI’ya yapacağı ödemeyi durdurma hakkına sahiptir. Kullanıcı ile SATICI arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklar durumunda TOPTALENT tarafların bir uzlaşmaya varana veya mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir. 5.7 SATICI, TOPTALENT platformu aracılığı ile ifa edeceği hizmetlerin yasal düzenlemelere aykırı içerikler barındırmayacağını kabul ve taahhüt eder. 5.8 SATICI işbu Sözleşme veya ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğinin TOPTALENT tarafından tespit edilmesi halinde TOPTALENT tarafından talep edilecek işlemleri gecikmeksizin yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder. 5.9 SATICI, kendisinin ifa ettiği veya edeceği hizmetlerle alakalı olarak 3. Kişilerden veya resmi kurumlardan TOPTALENT’ ye yöneltilecek soruşturma, ihtarname veya davada, TOPTALENT’nin kendisini savunabilmek için talep edeceği tüm bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sağlayacağını kabul ve taahhüt eder. 5.10 Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan TOPTALENT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş (“TOPTALENT”) sorumlu değildir. TOPTALENT, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 5.11 SATICI, TOPTALENT web sitesi üzerinde bilgilerine sahip olduğu Müşteriler ile TOPTALENT aracılığı haricinde hiçbir şekilde ve nam altında hizmet ifası ilişkisi içine girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 5.12 Kullanıcılar web sitesinde kendisi tarafından paylaşılacak ve web sitesi üzerinde diğer Kullanıcıları tarafından görülebilecek tüm video ve görsel paylaşımların fikri ve sinai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı tarafından yüklenen görsel ve videolarla ilgili TOPTALENT’ ye 3. kişilerce gönderilecek bir ihtilaf bildirimi üzerine TOPTALENT, ilgili tüm içeriği web sitesinden kaldırmaya ve Kullanıcı’nın Satıcı profilini dondurmak veya hesabını silmek de dahil olmak üzere tüm gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Kullanıcı tarafından Satıcı profillerine yüklenen görseller ve videolar TOPTALENT tarafından üzerinde değişiklik yapılması suretiyle tanıtım amacı ile farklı mecralarda kullanılabilecektir. Web Sitesi içerisinde yer alan içeriğin, içerik sahibi SATICI hariç olmak üzere herhangi bir Kullanıcı tarafından Web Sitesi haricinde herhangi bir elektronik veya fiziksel ortamda, kullanılmasının sağlanması, teşhir edilmesi ayrıca bir zarara veya hukuka aykırılığa sebep olma şartı aranmaksızın işbu Sözleşmeye aykırılık oluşturacaktır. 5.13 SATICI, hizmetin ifasında Mesafeli Satış Sözleşmesinde anlaşılan şartlara uygun olarak performansını icra edeceğini ve TOPTALENT’ nin ticari itibarını zedeleyici her türlü eylemden kaçınacağını kabul ve taahhüt eder. 5.14 TOPTALENT, SATICI ve Kullanıcı arasında imzalanmış Mesafeli Satış Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleşecek olan hizmetin ifası öncesinde veya hizmet ifası sırasında meydana gelebilecek haksız fiillerden, maddi zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulamayacaktır. 5.15 SATICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imzalanmasından itibaren taahhüt ettiği hizmetten cayması halinde hizmetin ifasını gerçekleştirmediği takdirde Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer alan hizmet ifa bedelinin 5 (beş) katı cezai şart bedelini TOPTALENT gözetiminde Müşteriye derhal ve bir kerede ödemeyi taahhüt eder. Cezai şart yükümlülüğüne halel getirmemek üzere işbu madde kapsamında bir cayma bildirimi halinde TOPTALENT, SATICI’ya ait profil hesaplarını dondurma veya kapatma haklarına sahiptir. 5.16 Kullanıcı, TOPTALENT ile olan ticari işbirliği kapsamında elde edeceği tüm kazançların vergilendirilmesi hususunda tüm yükümlülüklerin yalnızca kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 5.17 TOPTALENT’nin yazılı izni dışında, Kullanıcıların Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yada iletişim bilgilerini paylaşmaları yasaktır.

 1. ÜCRET POLİTİKASI

6.1 Ödeme Prensipleri SATICI, Güvenli Ödeme Döngüsü üzerinden tamamlanan her işlem için aldığı hizmet karşılığında brüt hizmet bedelinin %12,5’ini (TOPTALENT’nin vermiş olduğu hizmetlerden ileri gelen KDV dahil olmak üzere) “TOPTALENT Hizmet Komisyonu” olarak TOPTALENT’ ye ödemeyi kabul eder. SATICI’nın Müşteri’ye ilettiği teklif bedeline, TOPTALENT hizmet komisyonu dahildir ve işbu komisyon Güvenli Ödeme Döngüsü dahili havuz hesaptan tahsil edilir. Söz konusu hizmet komisyonu karşılığında TOPTALENT tarafından SATICI’ya fatura kesilecektir. SATICI, hesap ve/veya satıcı profili oluştururken belirtilen belge durumu seçeneklerinden birini seçmekle yükümlüdür. Seçilen belge durumu statüsü Müşteri’nin niteliğiyle beraber mali mevzuat doğrultusunda onaylanacak mesafeli satış sözleşmesi içeriğinde ‘Sözleşme Konusu Hizmet’ maddesi altında ayrıca yer alacaktır. Belge durumu seçiminde ‘belirtmek istemiyorum’ opsiyonunu işaretleyen SATICI için, mesafeli satış sözleşmesi fatura düzenlenecek şekilde yapılandırılır ve Müşteri ile mutabakata varılmadığı koşullarda dahi SATICI fatura keseceğini beyan etmiş kabul edilir. Müşteri’nin gerçek veya tüzel kişi olması fark etmeksizin SATICI’nın Müşteri’ye fatura kesmesi durumunda teklif dahili belirtilen bedel KDV dahil olarak kesilecektir. SATICI’nın Müşteri’ye serbest meslek makbuzu düzenlemesi durumunda, Müşteri kurum ise stopaj bedelini yüklenmekle mükelleftir. SATICI’nın Fatura ve serbest meslek makbuzu düzenleyemediği durumlarda, SATICI’ya gider pusulası imzalatılmalı ve hizmet bedelinden doğan stopaj bedeli Müşteri tarafından yüklenilmelidir. (Gider pusulası mali mevzuat doğrultusunda sadece kurumsal müşteriler tarafından hazırlanabilir.) SATICI’nın teklifine konu olan ödeme alıcı tarafından taksitle yapılmış ise, ortaya çıkan vade farkı müşteri tarafından üstlenilir ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde var olan icmale işlenir. Söz konusu vade farkı SATICI tarafından hazırlanması gereken belgelerde (fatura, makbuz, vb…) Müşteri’nin dikkatine sunulmalıdır. Örnek olarak teklif bedeli 400,00 TL olan, ödeme şekli: Kredi Kartı – 8 Taksit şeklinde gerçekleşen işlemin taksitli ödemeden ileri gelen vade farkı 22,96 TL ise Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne işlenmiş olan Genel Toplam – Vade Farkı Dahil 422,96 TL’lik bedel Müşteri tarafından 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu uyarınca TOPTALENT’nin çalıştığı finansal aracı kurumun yönetimindeki havuz hesaba ödenir. Vade farkı dahil olmak üzere Genel Toplam, SATICI tarafından Müşteri için hazırlanmış belgelerde (fatura, makbuz, vb…) dikkate alınmalıdır. İşbu vade farkı, başarıyla gerçekleşen işlem sonucunda TOPTALENT tarafından SATICIya kesilecek olan hizmet faturası dahili ek bir satırda gösterilerek SATICI’ya yansıtılacak olup, yukarıdaki örnekten hareketle 50 TL’si TOPTALENT komisyonu 22.9 TL’si Vade Farkı yansıtma olmak üzere toplam 72.9 TL’lik bedel üzerinden kesilecek olan fatura SATICI ile paylaşılacaktır. Yukarıda belirtildiği üzere, aynı şekilde söz konusu ‘Vade Farkı’ mali mevzuat doğrultusunda SATICI tarafından da Müşteri’ye teslim edilmek üzere hazırlanacak olan belgeler çerçevesinde dikkate alınmalıdır. 6.2 İptal Koşulları ‘Müşteri’nin teklif talebi üzerine SATICI tarafından verilen teklif geçerlilik süresi boyunca geri çekilemez. SATICI’nın vermiş olduğu teklif, teklifin verildiği andan itibaren 72 saat boyunca geçerlidir (“Teklif Geçerlilik Süresi”). Söz konusu teklif geçerlilik süresi boyunca TOPTALENT sistemi üzerinden teklife konu olan hizmetin zaman aralığı geçici olarak bloke hale gelecek ve teklif geçerlilik süresi dolana kadar diğer potansiyel tekliflere bu tarihler özelinde kapalı olacaktır. (SATICI dilerse teklif geçerlilik süresinin son 12 saatlik dilimi içerisinde geçerlilik süresini uzatabilir.) SATICI tarafından teklif talebinin kabulü ve teklifin iletilmesi ile taahhüt edilen hizmet mücbir sebepler haricinde SATICI tarafından iptal edilemez. Müşteri, SATICI’nın Satıcı Profillerinde belirlediği İptal Koşulları doğrultusunda rezervasyonu iptal edebilir. İptal koşullarının izin verdiği aralıkta iptal gerçekleşirse TOPTALENT Hizmet komisyonu Müşteri’den tahsil edilir ve mutabık kalınan hizmet bedelinin komisyon haricinde geri kalanı Müşteri’ye doğrudan iade edilir. Müşteri, SATICI’nın Satıcı Profillerinde belirlediği İptal Koşulları dahili belirtilen sürenin içinde bulunan bir tarihte iptal etmek isterse Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yazılı olan Hizmet Bedeli’nin %50’sinden feragat etmiş sayılır. Hizmet Bedeli’nin geri kalan %50’si havuz hesaptan Müşteri’ye iade edilir. Müşteri hizmet ifasından önceki son 24 saat içerisinde iptal ederse herhangi bir geri ödeme yapılmaz.’

 1. GENEL HÜKÜMLER

7.1 TOPTALENT işbu web sitesi ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. 7.2 TOPTALENT verdiği hizmet kapsamında tanımlamış olduğu ücretlendirme politikasını 30 gün öncesinde yapacağı bildirim ile tek taraflı olarak revize etmek hakkına sahiptir. Revize bildiriminin web sitesinde yayınlanmasından itibaren Kullanıcı, şartları kabul etmemesi durumunda Sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. 7.3 SATICI, Müşteri tarafından gelecek iptal bildirimlerinin Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilmiş olan iptal koşullarına uygun olarak yapılması halinde herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı iptal bildirimlerinin SATICI’nın iptal koşullarına uygun olarak yapılmadığı hallerde ise Mesafeli Satış Sözleşmesindeki toplam bedelin %50’sine karşılık gelen miktar müşteriye geri ödenecektir. Geri kalan %50’lik kısmın %60’una (toplam tutarın %30’u) denk gelen kısım SATICIya havale edilip, %40’lik (toplam tutarın %20’si) kısmı ise TOPTALENT Hizmet Komisyonu olarak tutulacak ve karşılığında SATICI’ya hizmet komisyonu tutarınca fatura kesilecektir. 7.4 Müşteri tarafından yapılan iptal bildiriminin hizmetin ifasına başlanmadan 24 saat içerisinde yapılması halinde SATICI Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında hak etmiş olduğu bedelin tamamına hak kazanacaktır. Müşterinin yukarıda sayılan iptal halleri ve koşullarına girmeyen haller dahil olmak üzere herhangi bir neden ve saikle Mesafeli Satış Sözleşmesi iptal etmiş olması halinde herhangi bir istisna uygulanmaksızın Hizmet Komisyonu TOPTALENT tarafından tahsil edilecektir. TOPTALENT kendi insiyatifi ile belirleyeceği koşullar kapsamında Hizmet Komisyonu bedelinin tamamından veya bir kısmından Müşteri’ye indirim olarak yansıtılmak üzere her zaman vazgeçebilir. 7.5 TOPTALENT’ nin, SATICI tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe TOPTALENT’ nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 7.6 Kullanıcı, TOPTALENT aracılığı ile sunacağı hizmetin gereği olarak telefon ve e-posta bilgilerinin TOPTALENT üyeleri ile paylaşılmasını kabul etmektedir. 7.7 TOPTALENT, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 7.8 Bu internet sitesi ya da mobil uygulama TOPTALENT’ nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. TOPTALENT, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. 7.9 TOPTALENT bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, TOPTALENT markası ve diğer markalar, www.Toptalent.co alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. TOPTALENT’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. 7.10 TOPTALENT, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. 7.11 Kullanıcı işbu Sözleşmeyi kabul etmekle TOPTALENT ile paylaşmış olduğu kişisel veriler de dahil olmak üzere tüm bilgilerin yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak kullanılabileceğini ve 3. Kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder. 7.12 TOPTALENT, daha kaliteli ve kapsamlı hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. TOPTALENT bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, Kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik Kullanıcı “sınıflandırma” çalışmalarında sadece TOPTALENT bünyesinde kullanılmaktadır. 7.13 Kullanıcının sisteme ve hesabına girdiği tüm bilgiler yalnızca Kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir. Bir başka kişinin bu bilgilerde değişiklik yapması mümkün değildir. 7.14 SATICI TOPTALENT hizmetlerinden faydalanılarak satın alınan hizmetler kapsamında ortaya çıkacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden Kullanıcı ile birlikte sorumlu olduğunu kabul eder. TOPTALENT Kullanıcı ve SATICI’nın işbu yükümlülükleri gerektiği gibi yerine getirmemesi sonucunda diğer Kullanıcıların, TOPTALENT’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar site üzerinde gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde iş bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. 7.15 Taraflar işbu Sözleşme ile aralarında hiçbir şekilde temsilcilik, acente, ortaklık, İş Kanunu kapsamında işçi-işveren ilişkisi kurulmadığını kabul etmektedirler. 7.16 Taraflar işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini Karşı Taraf’ın onayı olmaksızın herhangi bir 3. Kişiye devredemeyecektir. 7.17 Kullanıcı, TOPTALENT tarafından kendisine yapılacak tüm bildirimlerde web sitesi üyelik girişi kapsamında bildirdiği ve güncel olarak hesabına yer alan e-posta ve fiziksel adreslerinin kullanılacağını ve bu adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli sayılacağını kabul eder. 7.18 İşbu Sözleşme taraflardan herhangi birinin bildirimi ile her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde fesih bildirimi tarihinden önce doğmuş olan karşılıklı hak ve yükümlülükler geçerli sayılacaktır. 7.19 Kullanıcı, işbu sözleşmeye taraf olmakla, TOPTALENT’nin site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektedir. 7.20 Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HUMK 193. madde anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan, ve taahhüt eder. 7.21 Kullanıcı işbu Sözleşme’ de yer alan hükümlerin ihlal edilmesi halinde TOPTALENT’ nin sözleşmeyi ihlalden kaynaklanan tüm zarar talepleri saklı kalmak koşulu ile derhal feshedebileceğini kabul eder. 7.22 Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 7.23 TOPTALENT’nin haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. 7.24 İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. Hizmet alımının onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, XX/XX/2015 tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 – TARAFLAR 1.1 SATICI Adı Soyadı/Unvanı : __________(bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) Profil Yöneticisi Bilgileri : __________ Adresi: __________ Telefon: __________ E-posta adresi: __________ ALICI (TÜKETİCİ) Alıcı Türü: __________ Adı Soyadı : __________ Adresi : __________ Telefon : __________ Eposta adresi : __________ MADDE 2 – KONU İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın TOPTALENT MARKA ve İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ’ ne ait (işbu Sözleşmede TOPTALENT olarak anılacaktır) www.toptalent.co adresli internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin sunumu ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince ALICI ve hizmetin sunumunu yapacak SATICI’ nın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET Hizmetin nitelikleri, sunumu ve satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. [SATICI Belge Durumu Olarak Fatura Kesebilirim Seçeneğini İşaretlediyse] Hizmet Bedeli: _________ KDV: __________ Toplam Bedel (KDV DAHİL): __________ Ödeme Şekli: __________ Vade Farkı: __________ Genel Toplam(Vade Farkı Dahil): __________ [SATICI Belge Durumu Olarak Serbest Meslek Makbuzu Hazırlayabilirim Seçeneğini İşaretlediyse] Brüt Ücret: __________ Stopaj: __________ Net Ücret: __________ Brüt Üzerinden KDV: __________ Toplam Alınan: __________ Toplam Hizmet Bedeli (KDV Dahil): _______ Ödeme Şekli: __________ Vade Farkı: __________ Genel Toplam(Vade Farkı Dahil): __________ [SATICI Belge Durumu Olarak Gider Pusulası İmzalayabilirim Seçeneğini İşaretlediyse] Toplam Hizmet Bedeli: __________ Stopaj: __________ Ödenecek Net Tutar: __________ Ödeme Şekli: __________ Vade Farkı: __________ Genel Toplam(Vade Farkı Dahil): __________ ‘Müşteri’nin gerçek yada tüzel kişi olması fark etmeksizin SATICI’nın Müşteri’ye fatura kesmesi durumunda teklif dahili belirtilen bedel KDV dahil olarak kesilir. SATICI’nın Müşteri’ye serbest meslek makbuzu düzenlemesi durumunda, Müşteri tüzel kişi ise stopaj bedelini yüklenmekle mükelleftir. SATICI’nın Fatura ve serbest meslek makbuzu düzenleyemediği durumlarda, SATICI’ya gider pusulası imzalatılmalı ve hizmet bedelinden doğan stopaj bedeli Müşteri tarafından yüklenilmelidir. (Gider pusulası mali mevzuat doğrultusunda sadece tüzel kişiliğe haiz müşteriler tarafından hazırlanabilir.) SATICI’nın teklifine konu olan ödeme ALICI tarafından taksitle yapılmış ise, ortaya çıkan vade farkı Müşteri tarafından üstlenilir ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde var olan icmale işlenir. Söz konusu vade farkı SATICI tarafından hazırlanması gereken belgelerde (fatura, makbuz, vb…) Müşteri’nin dikkatine sunulmalıdır. MADDE 4 – ETKİNLİK BİLGİLERİ İşbu kısımda sözleşme konusu hizmetin temel özellikleri açıklanmaktadır Etkinlik Türü: __________ Etkinlik Tarihi: __________ Hizmet Tanımı / Kategori: __________ Tahmini Davetli sayısı: __________ Etkinliğin Gerçekleşeceği Adres: __________ Başlangıç Saati: __________ Mekan Adı: __________ Mekan Türü: __________ Diğer Etkinlik Detayları: __________ İptal Koşulu: __________  İşbu madde çerçevesinde belirtilen hususlar SATICI’nın hizmet sunumu için ALICI’dan talep etmekte olduğu değişkenleri gösterir. __________ MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER 5.1 İşbu Sözleşme tarafları yukarıda detayları verilen hizmetin mutabık kalınan şartlar çerçevesinde ifa edilmesine karar vermişlerdir. Bu kapsamda taraflar TOPTALENT MARKA ve İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ’ne (işbu Sözleşmede TOPTALENT olarak anılacaktır) ait www.toptalent.co adresli web sitesi üzerinden gerçekleşen işlemlerde TOPTALENT’nin aracı hizmet sağlayıcı sıfatına haiz olarak verdiğini bu kapsamda SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme çerçevesinde gerçekleşecek olan performansın ifası öncesi veya ifası sırasında meydana gelebilecek haksız fiilden ve maddi zararlardan TOPTALENT’nin hiçbir surette sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler. 5.2 İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı TOPTALENT ile üye olurken akdetmiş oldukları Kullanıcı ve Gizlilik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme’de ve Sözleşme konusu hizmet satışında TOPTALENT’nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler 5.3 TOPTALENT, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 5.4 ALICI, işbu Sözleşmenin onaylanmasından önce alımını gerçekleştirdiği hizmete ilişkin fiyatı zamanı, süresi ve ödeme şekli de dahil olmak üzere tüm bilgileri www.toptalent.co tarafından sağlanan platform üzerinden eksiksiz olarak öğrendiğini ve hizmetin sunumu için gerekli olan onayı verdiğini kabul ve beyan eder. 5.5 ALICI, TOPTALENT’ye ait www.toptalent.co adresli web sitesi aracılığı ile elde edeceği kazançların vergilendirilmesi hususunda tüm sorumluluğun yalnızca kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 5.6 ALICI SATICI’ ya hizmetin ifası için gerekli koşulları sağlayacağına ve işbu taahhütlerin yerine getirilmemiş olması halinde SATICI’nın hizmetin ifasından kaçınabileceğini kabul ve taahhüt eder. 5.7 SATICI, TOPTALENT Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Güvenli Ödeme Döngüsü işleyişini sağlamak amacıyla satışa hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına ALICI’ dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, TOPTALENT’ yi temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Söz konusu hizmet bedeli Güvenli Ödeme Döngüsü kapsamında SATICI adına TOPTALENT tarafından ALICI’dan tahsil edilmektedir. ALICI hizmet bedelini SATICI’ya ödemiş sayılacaktır. Temsil yetkisinin SATICI tarafından iptal edilmesi halinde TOPTALENT, kullanıcı ve gizlilik sözleşmesini feshetme ve SATICI’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. ALICI hizmetlere ilişkin ödemeyi SATICI’nın temsilcisi sıfatıyla TOPTALENT’ ye yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edeceğini kabul etmektedir. 5.8 ALICI, işbu Sözleşme kapsamında alınacak hizmetlerde mevzuat hükümlerine paralel olarak düzenlenmiş ve Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde güncellenerek ilan edilen hizmet sunum koşullarına uyacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Taraflar, işbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda TOPTALENT’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtları ile ALICI tarafından sağlanacak konu ile ilgili bilgi ve dokümanların bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.9 Hizmet bedeli etkinlik tarihinden hizmetin ifa edilmesine kadar, havuz hesapta bekler. Takiben hizmetin ifası gerçekleşir. Müşteri, performansın icra edilişini takip eden 24 saat içinde siteye giriş yapıp vaad edilen hizmete dair herhangi şikayet bildiriminde bulunmazsa, hizmet doğrudan onaylanmış sayılır ve havuz hesapta bekleyen performansa ilişkin hizmet bedelinin SATICI’nın hesabına aktarımı tetiklenmiş olur. 5.10 İşbu Sözleşmenin onaylanması ile ALICI, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde TOPTALENT tarafından aracılık hizmet sağlayıcı sıfatına haiz www.toptalent.co web sitesinde sunulan hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektedir. 5.11 Hizmetin ifa edilmesi için gereken ulaşım/lojistik masrafları aksine bir hüküm ya da mutabakat yoksa SATICI’ya aittir. SATICI, belge durumu hanesinde belirtmiş olduğu belgeleri sağlamakla yükümlüdür. SATICI’nın ALICI’ya fatura kesmesi durumunda teklif dahili belirtilen bedel KDV dahil olarak kesilir. SATICI’nın gider pusulası imzalaması durumunda hizmet bedelinden doğan stopaj bedelini ALICI yüklenir. SATICI’nın serbest meslek makbuzu hazırlaması durumunda hizmet bedelinden doğan stopaj ALICI’nın tüzel kişilik olması halinde ALICI tarafından yüklenilir. SATICI ve ALICI mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu kapsamda TOPTALENT’ nin taraflara veya 3. Kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. TOPTALENT SATICI’dan aldığı hizmet komisyonu karşılığında sadece SATICI’ya fatura kesecektir. MADDE 6 – CAYMA HAKKI Tüketici; hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmet alımını reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, Tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar hizmeti sunan SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde, hizmetin ifası 14 günlük süreden daha önce ise ifanın başlayacağı güne kadar SATICI’ a yukarıda bildirilen telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin hükümleri çerçevesinde ifa edilmemiş olması gereklidir. Cayma Hakkı’nın kullanılması kapsamında iade formu, 3. kişiye veya ALICI tarafından satın alınan hizmetin faturası, faturası kurumsal ise iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. SATICI, ALICI’ nın cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde hizmet kapsamında yapılmış tüm ödemeleri ALICI’ ya iade edecektir. MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMET TÜRLERİ Tüketici aşağıdaki ürünler kapsamında cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün veya hizmetler
 2. b) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün veya hizmetler.
 3. c) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’ nın (SATICI) yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Hizmet alımının onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

ALICI __________ SATICI __________

8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, XX/XX/2015 tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

PAZARLAMA İLETİLERİ ONAY FORMU
Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde TOPTALENT MARKA VE İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ (“TOPTALENT”) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza www.toptalent.co web sitesinde sunulan hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz. Toptalent.co’dan gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan ‘Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.’ linkine tıklayarak günlük e-posta gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz.
GİZLİLİK POLİTİKASI

Privacy Policy

© Copyright 2016 toptalent.co tüm hakları saklıdır. Kod, haber, resim, röportaj gibi her türlü içeriğinin tüm telif hakları toptalent.co’ya aittir. Toptalent.co sitesinde yer alan bütün yazılar, materyaller, resimler, ses dosyaları, animasyonlar, videolar, dizayn, tasarım ve düzenlemelerimizin telif hakları 5846 numaralı yasa telif hakları korunmaktadır. Bunlar toptalent.co’nun yazılı izni olmaksızın ticari olarak herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz. İzinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz. www.toptalent.co’daki harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. toptalent.co’da hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir. Bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.

Gizlilik Politikası (Gizlilik)

İşbu Sözleşme, “Toptalent İnsan Kaynakları ve Marka Danışmanlığı Limited Şirketi ” (Sözleşmede “Toptalent.co” olarak anılacaktır) ile http://www.toptalent.co internet sitesine erişmiş durumda olan tarafınız arasında her üyenin kabul ettiği kuralları içeren bir sözleşme olarak Toptalent.co’nun herhangi bir yolla kullanılmaya başlanması halinde Toptalent.co ile ziyaretçiler ve kullanıcılar arasında ek protokole gerek kalmadan akdedilmiş sayılır. Toptalent.co üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi Toptalent.co ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler Kullanım Koşullarında belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Toptalent.co, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak; • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize e-mail gönderebilirsiniz. Toptalent.co üyelik iptal işleminizi merhaba@toptalent.co adresine e-mail göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

PAZARYERİ SATICI SÖZLEŞMESİ

 

SANAL PLATFORM KULLANIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi, aşağıda bilgileri yer alan iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“iyzico”) ile bu Sözleşme’deki hizmetlerden faydalanmak isteyen Satıcı arasında akdedilmiştir.

iyzico:

Unvan: iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Adres: Merdivenköy Mah. Bora Sokak Nidakule Göztepe İş Merkezi No:1 Kat:19 Ofis 70-73 Kadıköy/ İstanbul

Vergi Daire ve No.: Erenköy Vergi Dairesi – 483 034 31 57

Telefon No: +90 216 599 01 00

iyzico ve Satıcı bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Alıcı İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme kapsamında sunulan servisler aracılığı ile mal veya hizmet alımı yapan ve bu amaçla Servis’ten
faydalanan Son Kullanıcı
Hassas Ödeme Verisi Alıcı tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Alıcı’nın kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi veriler
Hatalı/Yetkisiz İşlem Hatalı bir şekilde veya Alıcı’nın talimatı dışında gerçekleştirilen Ödeme İşlemi
İnternet Sitesi İnternet üzerinden ticarî faaliyet yürüten Pazaryeri’ne ait ve, Pazaryeri veya Satıcı tarafından mal veya hizmetlerin satışa sunulması için kullanılan internet sitesi
iyzico İletişim bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme’de ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan İyzico Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi
Ödeme Aracı Alıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç
Ödeme Hesabı Satıcı adına iyzico nezdinde açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesap
Ödeme İşlemi İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile yürütülen bir dizi operasyon
Platform iyzico tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform
Pazaryeri İnternet Sitesi’ni işletmekte olan, kendisi veya yer sağladığı Satıcı tarafından İnternet Sitesi’nde mal veya hizmetleri satışa sunulmasına imkan veren gerçek veya tüzel kişi.
Satıcı Ödeme İşlemi’ne konu fonun ulaşması istenen, İnternet Sitesi üzerinden satış gerçekleştiren Satıcı
Servis Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde Satıcı’ya sunulacak olan iyzicollect hizmeti
Sistem Ortağı Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan banka veya finans kuruluşu
Sözleşme Satıcı ile akdedilen işbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi
Şüpheli İşlem Sözleşme ile belirlenen durumlar da dahil olmak üzere, Hatalı/Yetkisiz İşlem olarak değerlendirilme ihtimali bulunan Ödeme İşlemi
Yetkili Personel Satıcı’ya Platform kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere iyzico tarafından yetkilendirilmiş olan personel
Yönetim Arayüzü Satıcı’nın Platform’a ilişkin ayarları yapabilmesi, iletişim bilgilerini değiştirebilmesi ve Sözleşme ile belirlenen kapsamdaki diğer operasyonları gerçekleştirebilmesini sağlayan Platform’a ilişkin yönetim arayüzü

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Pazaryeri tarafından işletilmekte olan İnternet Sitesi üzerindeki sanal pazaryerinde ödeme hizmetleri iyzico tarafından sunulmaktadır. iyzico, bu kapsamda hem Pazaryeri hem Satıcı hem de Alıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri uyarınca ödeme hizmeti verecektir. Bu kapsamda Alıcı’dan tahsil edilen para, İnternet Sitesi’nden Alıcı’nın sipariş
verdiği mal veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edildiğine ilişkin işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde Alıcı’nın onayının alınmasına kadar Alıcı’nın Ödeme Hesabı’nda tutulacak , onayı müteakip Satıcı’nın Ödeme Hesabına aktaracaktır.

İşbu Sözleşme, yukarıda belirtilen kapsamda iyzico tarafından Satıcı’ya, İnternet Sitesi üzerinden Pazaryeri aracılığıyla satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi, Alıcı’ya ise İnternet Sitesi üzerinden satın aldığı ürün ve hizmetlerin bedellerinin Satıcı’ya aktarımı için sunulan Servis’e ilişkin esaslar ile Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4. GENEL ŞARTLAR

4.1. KAYIT

a) Pazaryeri’nin Satıcı bilgilerini API üzerinden iyzico’ye iletmesi ile iyzico, Satıcı’nın servise kaydını gerçekleştirecektir.

b) iyzico’nun, Satıcı bilgilerini onaylaması akabinde Sözleşme’nin Satıcı tarafından onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.

4.2. KULLANIM KOŞULLARI

a) Satıcı Servis’i ancak Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kullanabilecektir.

b) iyzico, aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır:

– Sözleşme yürürlüğe girmeden önce Satıcı’yı telefon ile arama ve Pazaryeri tarafından iletilen bilgileri doğrulama, ek bilgi ve belge talep etme; ve/veya,

– Herhangi bir gerekçe belirtmeden Satıcı’nın kaydını yapmama.

4.3. PLATFORM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

4.3.1 Genel Esaslar

a) İşbu Sözleşme uyarınca iyzico, Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alınması ve Satıcı’ya ödemelerin yapılması amacıyla Servis sunmayı kabul ve taahhüt eder.

b) Satıcı, Platform’un doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için Platform’u iyzico’nun talimatları doğrultusunda kullanmak ve gerektiğinde güncellemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Bu maddeye aykırılık nedeni ile Platform’dan verim sağlanamaması veya işlemlerde herhangi bir hata gerçekleşmesi durumunda iyzico’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

c) iyzico, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla Platform’u gerekli güvenlik seviyesinde tutmak için en iyi çabayı gösterecektir. Satıcı bu anlamda iyzico’ye azami desteği sağlayacak ve iyzico’nin talimatlarına uygun davranacaktır.

d) iyzico, özellikle Sistem Ortakları tarafından gerçekleştirilen güvenlik standardı değişikliklerinin sonucunda güvenlik standardını değiştirme hakkını saklı tutar.

e) Satıcı, Alıcı tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların Sistem Ortakları tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, Sistem Ortakları’nın sitelerine yönelik ihlâller veya saldırılara (hacking, phishing) yönelik olarak iyzico’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan eder.

f) Platform ve Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden münhasıran Satıcı tarafından faydalanılabilecektir. Bu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme’nin iyzico tarafından tek taraflı feshi için yeterli sebep olacaktır.

d) Platform sadece Satıcı tarafından Satıcı’nın İnternet Sitesi’nde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak kullanılacaktır.

e) Satıcı, Yönetim Arayüzü’ne, Alıcı ise Platform’a erişim imkanı tanıyan şifreyi ve/veya Ödeme Aracı’na ilişkin temin ettiği bilgileri (varsa) gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve bu şifrelerin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Alıcı ayrıca bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’na ait bilgilerin kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde durumu derhal iyzico’ya işbu Sözleşme’de belirtilen yöntemlerden biriyle bildirmekle yükümlüdür. iyzico, Satıcı tarafından söz konusu bilgilerin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, kusurun iyzico’ya ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından Satıcı’ya verilecek zararlardan da sorumlu değildir. Satıcı, şifreyi kaybetmesi durumunda bu durumu derhal iyzico’ya yazılı olarak bildirecek ve iyzico söz konusu şifrenin kullanımı engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak, bu durumdan Satıcı’yı haberdar edecek ve Satıcı’yı en kısa sürede yeni bir şifre verecektir. Satıcı tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, iyzico Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz

f) Satıcı, Platform’un veya bir yönetim hesabının kanıtlanabilir bir şekilde yetkisiz olarak kötü amaçlı kullanımından veya yönetim hesabına yetkisiz erişimden kendi kusuru ölçüsünde sorumlu olacaktır.

4.3.2 Satıcı’nın Platform’u Kullanımına İlişkin Ek Düzenlemeler

a) Satıcı’nın kendi internet sitesi veya başka internet siteleri üzerinden Servis’ten faydalanmak istemesi halinde, bu husus iyzico’ya ayrıca bildirilecek ve iyzico’nin kabulü halinde konu ile ilgili olarak Taraflar arasında ayrıca bir anlaşma akdedilecektir. Satıcı’nın faaliyet konusunun değiştirilmesi hâlinde, söz konusu değişiklik derhal iyzico’ya yazılı olarak bildirilecek olup, yeni faaliyetin veya içeriğin iyzico standartlarına uygun olmadığının iyzico tarafından tespit edilmesi halinde iyzico verilen hizmeti herhangi bir ihbara lûzum olmaksızın sona erdirebilecek veya askıya alabilecektir. Bu durumda, iyzico işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

b) iyzico, Platform’u kullanması için gerekli olan sistem araçlarının Satıcı tarafından uygulamaya sokulmasını sağlayacaktır.

c) iyzico, Platform’a ilişkin kullanım desteği verecek olup, Platform’un kurulum, kullanım ve işleyişine ilişkin olarak talimatlar verme yetkisini haizdir.

d) Satıcı, Platform’a ve bilgilere üçüncü kişilerce gerçekleştirilen siber saldırı, virüs ve benzeri zararlı ve yetkisiz erişimler halinde derhal iyzico’yi yazılı olarak bilgilendirecektir.

e) iyzico, Satıcı’nın, sistem araçlarında değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında işlevlerine müdahalede bulunmasına veya sistem araçlarının kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin vermemektedir. Satıcı’nın bu hususlara aykırı hareket etmesi, Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder.

f) Satıcı, aşağıda belirtilen bilgiler başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca sunulması zorunlu tutulmuş olan bilgileri İnternet Sitesi’nde kendisine tahsis edilen alanda sunmakla yükümlüdür:

– İnternet Sitesi aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları,

– Ürün iadesi ve ödeme iadesi politikası,

– Satıcı hizmeti ihtiyaçları için Satıcı’nın e-mail adresi ve telefon numarası dahil olmak üzere iletişim bilgileri,

– Ödeme para birimi,

– Mevcut olması halinde satış kısıtlamaları veya yasal kısıtlamalar (örn. en düşük yaş vs.),

– Teslimat şartları,

g) iyzico, Platform’a ait web Yönetim Arayüzü için Satıcı’ya erişim sağlayacaktır. Yönetim Arayüzü’ne erişim iyzico tarafından Satıcı’ya özel olarak verilecek olan şifre ile sağlanacaktır.

5. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Satıcı, Platform üzerinde değişiklik yapmayacağını ve Platform’un işlevlerine müdahale etmeyeceğini, Platform’u kurulum ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanacağını kabul ve beyan eder.

b) Satıcı, iyzico tarafından sunulan Platform özelliklerine ilişkin açıklama ile “iyzico Platform Aracılığıyla Ödeme Yapılmasına İlişkin Kurallar”a ve bunlarla ilgili tüm güncellemelere uyacak, uymaması nedeniyle meydana gelecek tüm taleplerden sorumlu olacaktır.

c) Satıcı, İnternet Sitesi’nde satışı yasal olmayan ürünler ve hizmetler listelemeyecek/sunmayacaktır. iyzico tarafından, İnternet Sitesi’nde satışı hukuka aykırı olan ya da iyzico ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti hâlinde, Platform’un kullanılmasını tamamen veya kısmen durdurma yetkisi vardır. Alıcı da aynı şekilde Servis ve Platform’u yasalara veya ahlaka aykırı ürün ve hizmet temin etmek amacıyla ve/veya yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanmayacaktır. Bu kapsamda Servis, özellikle aşağıda yer alan ürün ve hizmetlerin satışında ve temininde kullanılamaz:

– Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,

– Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,

– Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,

– Reçeteli verilen ilâçlar,

– Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürün ve hizmetler,

– Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,

– Üçüncü şahıslar nezdinde iyzico’nin itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,

– Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız ödemeler,

– Üçüncü kişilerin fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler.

e) Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak Ödeme İşlemi’nin reddedilmesi veya Platform’a erişimin tamamen askıya alınması Sözleşme’nin iyzico tarafından ihlâlini teşkil etmez.

f) Yukarıda yer alan hususlar nedeni ile oluşabilecek tüm sorumluluk Satıcı’ya ait olup, iyzico’nun her türlü zararlarını ferileri ile birlikte Satıcı’ya rücu hakkı saklıdır. Satışı veya temini hukuka aykırı olan ya da iyzico ilkelerine ters düşen ürünlerin ve hizmetlerin satışı veya temini sonucunda iyzico’nin bir zarara uğraması hâlinde, Satıcı iyzico’nin uğradığı her türlü zararı nakden ve defaten ilk talep ile tazmin etmekle yükümlüdür.

g) Satıcı, İnternet Sitesi’nde sunulan/temin edilen ürünler veya hizmetler ile Servis kapsamındaki işlemler hakkında talep halinde iyzico’ye bilgi sağlamakla yükümlüdür. Satıcı’nın bu hüküm gereğince bilgi sağlamaması hâlinde, iyzico, bilgisi verilmeyen ürün ve hizmetlerin ödemesine konu olan işlemi yapmayı reddetmek ve bilgi sağlamayan tarafın Satıcı olması halinde Satıcı’nın Platform sistemine erişimini tamamen engellemek yetkisini haizdir.

h) Satıcı, İnternet Sitesi’nde sunduğu ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını, kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını ve ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol ve temin etmekle yükümlüdür.

i) Satıcı, İnternet Sitesi üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için vergi mevzuatı kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir.

j) Alıcı, Ödeme Aracı’nın güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli tüm makul önlemleri alacaktır. Alıcı, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya haksız kullanımı durumunda iyzico’yu derhal işbu Sözleşme’de belirlenen iletişim yollarından biri vasıtasıyla bilgilendirecektir.

k) Satıcı, Hassas Ödeme Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemleri alacaktır. Satıcı, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecek, önemli güvenlik olaylarında iyzico’yu bu durumdan derhal haberdar edecektir.

l) Satıcı, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla sanal POS cihazları aracılığıyla İnternet Sitesi üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Bu tür bir işlemin iyzico veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, iyzico tek taraflı ve derhal etkili olacak şekilde sanal POS’ların kullanımını durdurma ve Sözleşme’yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Sözleşme’nin feshedilip edilmediğine bakılmaksızın iyzico’nin her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

6. iyzico’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. iyzico’nin Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne Erişimi Engelleme Hakkı

a) iyzico, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır. Söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını müteakip erişim tekrar sağlanacaktır. Erişim engellendiği takdirde, Satıcı, Platform veya Yönetim Arayüzü’nde bulunan hiçbir özelliği (iade, raporlama, Satıcı oluşturma vb.) kullanamayacaktır.

– Platform’a yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,

– Satıcı işbu Sözleşme kapsamında kendisinden talep edilen bilgileri (Satıcı açısından kendisi tarafından Alıcı’ya sunulması gereken bilgiler dahil) sağlamıyorsa,

– Servis’in 5(c) maddesine aykırı kullanıldığı tespit edilirse,

b) İşbu maddenin (a) bendinde sayılan durumlar Satıcı tarafından 3 gün içinde düzeltilmez veya söz konusu durumlar 2 ay içinde birden fazla defa tekrar eder ise iyzico Platform’a erişimi askıya alma hakkına sahiptir. Platform’un askıya alınması sebebi ortadan kalktığında IYZI yapılacak güvenlik denetimi sonrasında Platform’u tekrar kullanıma açar.

c) iyzico’nin işbu Sözleşme’ye ilişkin hizmetleri önceden Satıcı’ya haber vermeksizin denetleme yetkisi mevcuttur.

6.2. Platform Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri

a) iyzico, Platform’un düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak iyzico’nin, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlarda ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, Satıcı’nın herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.

b) İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlar haricinde, gerekli bakım, güncelleme ve benzeri hususlar için iyzico, yapacağı kesintileri işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (01:00 – 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirmek için azami özen gösterecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir. Bu halde Pazaryeri en kısa süre içerisinde acil durum ve kesintiye ilişkin detayları Satıcı’ya bildirilecektir.

c) iyzico, acil durumlar dışında e-posta mesajı göndererek Satıcı’yı gerekli önlemleri almasını sağlayacak şekilde kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.

d) iyzico, Yönetim Arayüzü’ne kesintisiz erişim sağlanacağını veya Platform’un kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. iyzico, ödemeleri zamanında işleyecek olup, Sistem Ortakları’ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre içerisinde giderilmesi için gayret edecek ve Sistem Ortakları ile iletişim halinde olacaktır.

6.3. Kişisel Bilgilerin Korunması

a) Satıcı, kendisine ait bilgilerin sadece Servis’in verilmesini temin amacıyla iyzico tarafından işlenmesini, saklanmasını ve benzeri işlemleri (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir. Satıcı, iyzico’nin sunucularının veya verileri saklandığı birimlerin yurt dışında olabileceğini ve bu çerçevede kendisine ve İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgilerin (mevzuat elverdiği ölçüde) yurt dışına çıkarılmasının mümkün olduğunu kabul eder. iyzico kişisel verilerin “gizli bilgi” olduğunun, kendisine bu amaçla verilen kişisel bilgilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğunun bilincindedir.

b) Alıcı, iyzico’nin bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, Servis kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgiler ile kendisine ait sair bilgilerin, şikâyetin çözümü için gerekli olduğu ölçüde Satıcı ve/veya Pazaryeri’ne iletilebileceğini kabul ve beyan eder.

c) iyzico, Satıcı iletişim bilgileri ve yetkili kişi bilgilerini ancak Satıcı’nın ticarî faaliyetlerine herhangi bir katma değer sağlaması durumunda, Pazaryeri dışında bir iş ortağı ile paylaşabilecektir. Bu gibi bir durumda iyzico, Satıcı’nın sadece iletişim bilgilerini paylaşmakta olup, iş ortağı ile Satıcı arasında kurulacak herhangi bir ticarî ilişkinin veya bu ilişkiden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın tarafı olmayacaktır.

d) iyzico tarafından Satıcı’nın iletişim bilgileri sadece Satıcı ile iletişime geçme amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kişiler ve durumlar hariç olmak üzere bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır:

– iyzico çalışanları,

– iyzico’nin kişisel bilgilerin işlenmesi (sisteme tanımlanması ve kayıt etmek) konusunda görevlendirdiği üçüncü kişiler,

– Yasal görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan durumlar.

7. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ, HATA VE ZARAR SORUMLULUKLARI

7.1. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ

a) Satıcı, iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde iyzico’ya haber verecektir:

– sikayet@iyzico.com e-posta adresine veya

– iyzico’nun Merdivenköy Mah. Bora Sokak Nidakule Göztepe İş Merkezi No:1 Kat:19 Ofis 70-73 Kadıköy/ İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,

b) Satıcı tarafından ayrıca Yetkili Personel’e iletişim telefon numarasından ulaşarak da şikâyet prosedürü başlatılabilecektir. Yetkili Personel’in veya bir başka kişinin Satıcı’nın telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, Satıcı yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Satıcı şikâyeti burada belirtilen şekilde telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, iyzico’nin kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin vs. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır.

c) iyzico, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf edecektir. iyzico, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. iyzico, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

d) Satıcı tarafından yöneltilecek şikâyetler şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.

e) Satıcı, Platform ve Ödeme İşlemleri ile ilgili olarak Alıcı tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin doğrulanması ile yükümlü olacaktır. Satıcı, doğrudan kendisine iletilen taleplerle ilgili olarak, sorun Servis’ten kaynaklanmadığı sürece, kendisine iletilen şikâyetleri iyzico’ya yönlendirmeyecektir.

f) Satıcı ile herhangi bir Alıcı veya Satıcı arasında meydana gelen uyuşmazlıklar ilgili Satıcı ile işlemin tarafı olan Alıcı veya Satıcı arasında çözüme ulaştırılacak olup, iyzico bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Ancak, iyzico böyle bir durumda ilgili Satıcı’ya her türlü belge, bilgi temini de dahil gerekli desteği vermeye hazır olacaktır. iyzico’nin bu madde kapsamında herhangi bir nedenle (kendi kusurundan kaynaklı haller dışında) bir bedel ödemek durumunda kalması halinde Satıcı bunu derhal tazmin edecektir.

g) Şikâyetler, iyzico tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde yanıtlanacak olup, çözümün Sistem Ortağı ile işbirliği gerektirmesi hâlinde, Sistem Ortağı’ndan gerekli bilgilerin alınması için bu süre sınırı önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak ve öngörülen süreyi belirtmek kaydıyla uzatılabilecektir.

7.2. HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK

a) iyzico, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin veya hizmetlerin Alıcı’ya tedarik edilmesine veya iade edilmesine katılmayacaktır. Bu nedenle Platform aracılığıyla ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin Alıcı ile Satıcı veya Alıcı ile Pazaryeri arasındaki sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olmasından iyzico sorumlu olmayacaktır.

b) iyzico, sadece Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi hâlinde meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Sistem Ortakları tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

c) iyzico, ödeme emrinin verilmesinin ardından Satıcı tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı, tutarların Satıcı’nın hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. iyzico, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden ötürü, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilememesinden veya Ödeme İşlemi’nde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

d) Satıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğüne aykırı davranması, yasaları veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle iyzico’nun, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (avukatlık ücretleri de dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Satıcı’ya rücu edilecek, ilgili tüm üçüncü kişi talepleri ise iyzico’ya yönlendirilecektir. iyzico’nun bahsi geçen tutarları Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

e) Satıcı, işbu Sözleşme’nin 4.3.1(f), 7.2(d) ve 7.3(h) maddelerine aykırı davrandığı takdirde iyzico’ya son 3 (üç) ayda yapmış olduğu satışların hacmi tutarında bir cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. iyzico, cezai şart tutarını Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. Satıcı, iyzico tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 4.3.1(f), 7.2(d) ve 7.3(h) maddelerinde tanımlanan durumlarda iyzico’nin işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’ya ödenmesi gereken tutarları ödemeyi reddedebileceğini kabul ve beyan eder. iyzico’nun cezai şart tutarını aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.

7.3. ŞÜPHELİ/YETKİLENDİRİLMEMİŞ/HATALI İŞLEMLERDE SORUMLULUK

a) Alıcı tarafından ödemenin iyzico’ye iletilmesi halinde iyzico işbu Sözleşme’de belirtilen koşullarda ve Pazaryeri tarafından belirtilen kurallar dahilinde ilgili onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip ödemeyi Satıcı’ya aktaracaktır. Alıcı tarafından ödemenin iyzico’ye aktarılmaması halinde, iyzico’nin Satıcı’ya ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmesinden Satıcı’ya karşı iyzico sorumludur.

b) Satıcı, iyzico’nun Alıcı tarafından iyzico’ye gönderilen tutarları Satıcı’ya aktarma yükümlülüğünün işbu 7.3. maddede belirtilen onay anı itibariyle başlayacağını kabul ve beyan eder. Alıcı tarafından gerekli onayların verilmemesi ve/veya Pazaryeri onay sürecinin herhangi bir nedenle gereği gibi tamamlanmaması halinde iyzico ilgili tutarı Alıcı’ya iade edecektir.

c) Alıcı tarafından ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edildiğine/sunulduğuna ilişkin olarak Pazaryeri kuralları kapsamında bir onay verildiği veya Pazaryeri tarafından öngörülen prosedüre göre onay süresi tamamlandığı anda Alıcı ilgili Ödeme İşlemi’ne ilişkin ödeme emrini vermiş kabul edilir. Alıcı ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edilmediğine ilişkin bir bildirim yaptığı takdirde Pazaryeri ve/veya Alıcı tarafından iyzico’ya yapılacak bildirim doğrultusunda ilgili tutar Alıcı’ya iade edilecek; Pazaryeri tarafından belirlenen usul ve sürelerde herhangi bir onay veya red bildirimi yapılmadığı takdirde ise Alıcı’nın mal veya hizmeti tam ve gereği gibi teslim aldığı kabul edilecek ve ilgili tutar yine Satıcı hesabına aktaracaktır. Alıcı, teslimata (geç veya eksik teslim, ayıplı ürün vb.) ilişkin herhangi bir bildirim yapmaması veya teslimatın gereği gibi gerçekleştiğine ilişkin bildirim yapmış olması halinde tutarın Satıcı’ya aktarılmış olması ile ilgili iyzico’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

d) Herhangi bir işleme ilişkin olarak iyzico’ye Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde Alıcı tarafından düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda ilgili işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmayarak iyzico tarafından doğrudan Alıcı’ya iade edilecek, bildirim anında işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmış ise iyzico ilgili tutarları Satıcı’dan iade talep ederek (Satıcı iadeyi 1 gün içerisinde gerçekleştirecek olup iyzico’nun ilgili bedeli Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır) Alıcı’ya aktaracaktır. Hatalı/Yetkisiz İşlem’in iyzico’nun kusurundan kaynaklandığı hallerde Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmı Satıcı’ya iade edilecek ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı eski durumuna getirilecektir.

e) iyzico, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Alıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Sistem Ortağı veya Alıcı’nın Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama ve Satıcı’ya ödeme yapmama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.

– Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

f) Yukarıda belirtilen şekilde Hatalı/Yetkisiz İşlemler veya Şüpheli İşlemler ile Alıcı’nın ürün iadesi gerçekleştirerek geri ödeme talep etmesi nedeniyle iyzico’nun Sistem Ortağı veya Alıcı’ya herhangi bir şekilde geri ödeme veya zarar tazmininde bulunması veya ilgili idari kurumlar nezdinde idari yaptırıma tabi olması halinde uğrayacağı tüm zarar ve ziyan Satıcı’ya rücu edilecek ve Satıcı tarafından iyzico’nun ilk talebine istinaden tüm ferileri ile birlikte ödenecektir. iyzico’nun bahsi geçen durumlarda ilgili bedelleri Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

g) Satıcı işlemlerine ilişkin olarak Satıcı’ya, Sistem Ortağı tarafından gönderilen her bir Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli İşlem başına 35 TL, yabancı para birimi ile yapılan satışlarda/ödeme işlemlerinde ise EUR satışları için 10 EUR, USD satışları için 15 USD ceza uygulanacaktır. Satıcı, söz konusu ceza tutarlarının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul eder.

h) İşbu Madde 7.3 kapsamında gerçekleşen Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli iade işlemlerinin tekrarı halinde iyzico’nun Satıcı’nın üyeliğini askıya alma yahut sonlandırma hakkı saklıdır.

i) Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Madde 45 uyarınca; kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da Alıcı’nın kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle gerçekleşen yetkisiz işlemin, Alıcı tarafından kanıtlanması halinde veya Satıcı kusurundan kaynaklanması halinde, Satıcı; Alıcı, iyzico ve Pazaryeri’nin zararını tazmin edecek ve yetkisiz bir şekilde tahsil edilen tutarları Alıcı’ya iade edilmek üzere iyzico’ya aktaracaktır. İşlem kapsamında kusur tespitinin mümkün olmaması halinde ise iyzico’nun Alıcı veya diğer bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı bedeller Satıcı’dan tahsil edilecektir. iyzico’nun bu bedelleri Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

j) Herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o Ödeme Aracı’nı kullanmaya yetkili olan veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığı yönünde haklı bir kanaati oluşması halinde Satıcı, ilgili Alıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyecek ve işlemin hileli olduğuna kanaat getirdiği takdirde ödemeyi kabul etmeyecektir. Satıcı, bu durumda derhal iyzico’yu bilgilendirmekle yükümlüdür.

8. SATICI’NIN iyzico LOGOSUNU KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR

a) Satıcı yapacağı her türlü tanıtımda iyzico ismini, logosunu, iyzico’nin yazılı müsaadesi olmadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) iyzico, Platform’u ve kendi web sitesinin içeriğini ve tasarımını verilen hizmeti aksatmamak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda iyzico değiştirilen materyalleri Satıcı’nın kullanımına açacaktır.

c) Satıcı, iyzico’nin web sitesinde, Satıcı’nın unvanını, e-ticaret adını ve logosunu dilediği takdirde işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece yayınlayabileceğini kabul etmektedir. Bu amaç doğrultusunda Satıcı, özellikle html formatında veya iyzico tarafından talep edilen bir başka formatta, logosu başta olmak üzere gerekli olan tüm bilgileri iyzico’ye sağlamakla yükümlüdür.

9. ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR

9.1. GENEL ESASLAR

a) iyzico, Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından kendisine iletilen bedellerin, Madde 7.3(c) uyarınca ödeme emrinin verildiği kabul edilen tarihi takip eden iş günü içerisinde Satıcı’ya aktarılmasından sorumludur.

b) İşbu Sözleşme kapsamında iyzico tarafından sunulacak Servis kapsamında iyzico her bir işlem tutarından Satıcı’nın Pazaryeri ile akdettiği Üyelik Sözleşmesi kapsamında kesilecek hizmet bedeli komisyonunu düştükten sonra ilgili tutarı yukarıda belirtilen süre içerisinde Satıcı’ya aktaracaktır.

c) iyzico’nin Satıcı’ya ileteceği ödeme dolayısıyla ortaya çıkacak işlem ücretleri Satıcı tarafından karşılanacaktır. (Ödemeler ve ilgili kesintilerin detayları https://www.iyzico.com/fiyatlandirma sayfasında yer almaktadır.)

d) iyzico, ücretlendirme koşullarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir.

e) Satıcı, iyzico’nun bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve iyzico tarafından işbu Sözleşme uyarınca verilen hizmetin bir bankacılık hizmeti olmadığını, iyzico’nin elektronik para kuruluşu olarak Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunduğunu kabul eder.

Bu kapsamda iyzico, Ödeme İşlemi kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak olup Satıcı iyzico’dan faiz veya sair adlar altında herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacaktır.

iyzico Satıcı’ye kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetlerde bulunamaz. Satıcı, iyzico’dan bu kapsamda talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte Satıcı kendisi taksitlendirme yaptığı takdirde, taksit bedellerinin ödenmesine ilişkin ödeme hizmeti sunulabilecektir.

9.2. ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

a) Sistem Ortağı tarafından Satıcı’ya ödeme yapılmaması halinden iyzico sorumlu değildir.

b) Ödeme İşlemi’nin tamamlanmasını müteakip iyzico aşağıdaki bilgileri gecikmeksizin Satıcı’ya iletmekle yükümlü olacaktır:

· Ödeme İşlemi’nin Satıcı’nın ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarı,

 • Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümü,
 • Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kuru,
 • Ödeme tutarının Satıcı kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi.

c) Ödemenin gerçekleştirilmesi için, ilgili Sistem Ortağı’nın ödemeye ilişkin provizyon vermesi gerekmektedir. Satıcı, iyzico’ya Platform kullanılarak yapılan her bir İşlem için provizyon alınmış olunması ve İşlem “tamamlandı” durumuna geçmiş olunması kaydı ile Komisyon Ücreti ödeyecektir. Alıcı’nın Platform aracılığıyla işleme konu tutarı transfer etmesi ve Sistem Ortağı tarafından olumlu provizyon alınması dahil olmak üzere Sistem Ortakları tarafından talep edilen tüm işlemlerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi hâlinde, İşlem “tamamlandı” durumu atanacaktır. Satıcı, durumları “tamamlandı” olarak değiştirilen tüm ödemelerin bilgisine erişim hakkına sahip olacaktır ve aşağıda belirtilen süreler içerisinde durum hakkında bilgilendirilecektir:

· Banka ve kredi kartları ile yapılan online ödemeler; Satıcı’nın Sözleşme’de belirtilen hesabına Sistem Ortağı tarafından yatırılacaktır. Satıcı iyzico’ya yazılı olarak bildirdiği hesabın kendisine ait olduğunu belgelemekle yükümlüdür. Hesap numarası değişiklikleri ancak Satıcı’nın açıkça temsile yetkili kişisinin yazılı talimatı ile gerçekleştirilebilir.

· iyzico’ya işlemle ilgili olarak olumsuz bir provizyon verilmesi hâlinde, Satıcı konu hakkında bilgilendirilecek ve İşlem’e, varsa Sistem Ortağı tarafından İşlem’in neden tamamlanmadığını gösteren nedenle birlikte uygun durum atanacaktır.

d) İnternet Sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin ücretlendirme ilgili Satıcılar tarafından yapılmakta olup Satıcı iyzico’nun bu kapsamda herhangi bir kontrol veya sorumluluğu olmadığını kabul eder.

10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

a) İşbu Sözleşme Madde 4.1(b)’de belirtilen tarihte yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.

b) Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, diğer Taraf, söz konusu aykırılığın giderilmesi için karşı Taraf’a göndereceği bir ihtar ile aykırılığın giderilmesi için 14 (ondört) gün süre verecek olup, aykırılığın bu süre içerisinde giderilmemesi halinde Sözleşme başka bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş sayılacaktır.

c) Satıcı, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir sebep bildirmeksizin, her zaman 1 (bir) ay öncesinden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla feshedebilecektir. iyzico ise, Sözleşme’yi 2 (iki) ay öncesinden yazılı bildirimle herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshi hakkına sahip olacaktır. Sözleşme’nin fesih tarihinden önce muaccel olan işbu Sözleşme’ye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine halel getirmeyecek olup, Taraflar’ın fesih tarihine kadar muaccel olan alacak hakları saklıdır.

d) iyzico’nun işbu Sözleşme kapsamındaki Servis’i sunmasına imkan tanıyan izin ve lisansların herhangi bir şekilde ortadan kalkması ve/veya Pazaryeri ile iyzico arasındaki İnternet Sitesi üzerinden yapılan satışlara ilişkin bedellerin tahsiline ilişkin anlaşmanın sona ermesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Satıcı, bu sona erme nedeniyle iyzico’dan tahakkuk etmiş alacakları dışında herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

e) İşbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Satıcı’nın acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu (Satıcı’nın sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, iyzico işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini derhal durdurarak Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

f) iyzico hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Servis’i askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda iyzico, ilgili mevzuatta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunmaması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenler olmaması kaydı ile Alıcı’yı konu ile ilgili bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında Servis ve Ödeme Aracı’nı yeniden Alıcı’nın kullanımına sunacaktır. iyzico ayrıca Alıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Servis’i askıya alabilecektir.

11. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) iyzico tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak www.iyzico.com internet sitesinde ilân edilecek şartlarve koşullar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme iyzico’nun www.iyzico.com internet sitesinde her zaman Satıcı tarafından erişilebilir olacaktır

b) İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü resim, harç ve vergi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.

c) Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devirveya temlik edemez.

d) iyzico, Sözleşme’deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilân edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayınlayabilir. Değişikliklere ilişkin olarakiyzico, değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Satıcı’nın fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bildirimi yürürlüğe girme tarihinden 30 (otuz) gün önceSatıcı’ya iletir. Bu durumda Satıcı’nın Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkı saklı olup belirtilen 30 (otuz) günlük süre içinde itiraz
edilmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır.

e) Taraflar’ın, kendi iradeleri dışında gerçekleşen, müdahale imkanları bulunmayan ve makul bir şekilde önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerleyükümlülüklerini yerine getiremedikleri savaş, sıkıyönetim, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler, yangın, grev ve lokavt da dahil istisnai olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebebin ortaya çıkması halinde, Sözleşme’ye ilişkin edimler mücbir sebep hali sona erinceye kadar askıya alınır. Askıya alınma süresi 1 (bir) ayı geçtiği takdirde, Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi fesih hakkı doğar.

f) Satıcı, kanunlara ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluş ve otoritelerinin (B.D.D.K., T.C.M.B. vb) kuralları ile iyzico tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.

g) Satıcı, satışa arz ettiği ürünü/ürünleri gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Satıcı’nın, gerek iyzico ile imzaladığı sözleşmeye gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi ve ilgili ürünlerin B.D.D.K.’nın ilgili mevzuatı dışında taksitlendirilmiş olması nedeniyle iyzico’nun maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı
bizzat sorumludur.

h) iyzico tarafından Satıcı’nın ürünü/ürünleri yanlış kategorilendirdiğinin veya ürün/ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, iyzico işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. iyzico’nun Sözleşme’yi tek taraflı feshetmesi nedeniyle Satıcı’nın iyzico’ dan zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

i) İşbu Sözleşme kapsamında döviz kuru olarak belirlenen tutarlar fatura veya cezai şart tahakkuk tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.

j) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

k) Taraflar, Platform veya Yönetim Arayüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.

l) Taraflar işbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.

m) Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. iyzico, işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Satıcı’nın belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme’yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.

PAZARYERİ ALICI SÖZLEŞMESİ

 

SANAL PLATFORM KULLANIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi, aşağıda bilgileri yer alan iyzico ile bu Sözleşme’deki hizmetlerden faydalanmak isteyen Kullanıcı arasında akdedilmiştir.

Unvan: iyzico Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres: Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak Nidakule Göztepe İş Merkezi No:1 Kat:19 Ofis 70-73 Kadıköy/ İstanbul

Vergi Daire ve No.: Erenköy Vergi Dairesi – 483 034 3157

iyzico ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Kullanıcı: İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme kapsamında sunulan servisler aracılığı ile mal veya hizmet alımı yapan ve bu amaçla Servis’ten faydalanan gerçek veya tüzel kişi,

Hassas Ödeme Verisi : Kullanıcı tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Kullanıcı’nın kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi veriler

Hatalı/Yetkisiz İşlem : Hatalı bir şekilde veya Kullanıcı’nın talimatı dışında gerçekleştirilen Ödeme İşlemi

İnternet Sitesi : İnternet üzerinden ticari faaliyet yürütülen, Satıcılar tarafından satışa sunulan ürün ve hizmetleri teşhir etmek için, Kullanıcı tarafından ise mal veya hizmetlerin satın alınması için kullanılan internet sitesi

iyzico: İletişim bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme’de ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan iyzico Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi

Onay Tarihi : Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’nden satın alınan ürün veya hizmetin ayıpsız bir şekilde teslim edildiğine ilişkin onayın verildiği veya söz konusu onayın verilmesi için Pazaryeri tarafından belirlenen üst sürenin dolduğu tarih

Ödeme Aracı : Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç

Ödeme Hesabı : Kullanıcı adına iyzico nezdinde açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesap

Ödeme İşlemi : İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile yürütülen bir dizi operasyon

Pazaryeri : İnternet Sitesi’ni işletmekte olan gerçek veya tüzel kişi

Platform : iyzico tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform

Satıcı : Ödeme İşlemi’ne konu fonun ulaşması istenilen, İnternet Sitesi üzerinden satış gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi

Servis : Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde Kullanıcı’ya sunulacak olan hizmeti

Sistem Ortağı : Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan banka veya finans kuruluşu

Sözleşme : Kullanıcı ile akdedilen işbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi

Şüpheli İşlem : Sözleşme ile belirlenen durumlar da dahil olmak üzere, Hatalı/Yetkisiz İşlem olarak değerlendirilme ihtimali bulunan Ödeme İşlemi

Yetkili Personel : Kullanıcı’ya Platform kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere iyzico tarafından yetkilendirilmiş olan personel

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İnternet Sitesi üzerinde Pazaryeri tarafından işletilmekte olan sanal pazaryerinde ödeme hizmetleri iyzico tarafından sunulmaktadır. iyzico, bu kapsamda hem Pazaryeri’ne hem Satıcı’ya hem de Kullanıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca ödeme hizmeti verecek, bu kapsamda Kullanıcı’dan bedeli tahsil edilen ve İnternet Sitesi’nden temin edilen mal veya hizmetin Kullanıcı’ya tam ve gereği gibi teslimine ilişkin işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde onayın alınmasına kadar Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’nda tutulan bedelleri, Onay Tarihi’nde Satıcı’nın Ödeme Hesabına aktaracaktır.

İşbu Sözleşme, yukarıda belirtilen kapsamda iyzico tarafından Satıcı’ya, İnternet Sitesi üzerinden satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi, Kullanıcı’ya ise İnternet Sitesi üzerinden satın aldığı ürün ve hizmetlerin bedellerinin Satıcı’ya aktarımı için sunulan Servis’e ilişkin esaslar ile Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4. GENEL ŞARTLAR

4.1. KAYIT

a) Pazaryeri’nin Kullanıcı bilgilerini ve Kullanıcı’nın satın almak istediği ürün veya hizmete ilişkin bilgileri API üzerinden iyzico’ya iletmesi ile Kullanıcı’nın servise kaydı gerçekleştirecektir.

b) iyzico’nun, Kullanıcı bilgilerini onaylaması akabinde Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden onaylandığı tarih itibariyle işbu
Sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.

4.2. KULLANIM KOŞULLARI

a) Kullanıcı Servis’i ancak Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kullanabilecektir.

b) iyzico, aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır:

– Sözleşme yürürlüğe girmeden önce Kullanıcı’yı telefon ile arama ve Pazaryeri tarafından iletilen bilgileri doğrulama, ek bilgi ve belge talep etme; ve/veya,

– Herhangi bir gerekçe belirtmeden Kullanıcı’nın kaydını yapmama.

4.3. PLATFORM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

4.3.1 Genel Esaslar

a) İşbu Sözleşme uyarınca iyzico, Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alınması ve Satıcı’ya ödemelerin yapılması amacıyla Servis sunmayı kabul ve taahhüt eder.

b) iyzico, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla Platform’u gerekli güvenlik seviyesinde tutmak için en iyi çabayı gösterecektir. Kullanıcı bu anlamda iyzico’ya azami desteği sağlayacak ve iyzico’nun talimatlarına uygun davranacaktır.

c) iyzico, özellikle Sistem Ortakları tarafından gerçekleştirilen güvenlik standardı değişikliklerinin sonucunda güvenlik standardını değiştirme hakkını saklı tutar.

d) Kullanıcı, Kullanıcı tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların Sistem Ortakları tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, Sistem Ortakları’nın sitelerine yönelik ihlâller veya saldırılarda (hacking, phishing) iyzico’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan eder.

e) Platform ve Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden münhasıran Kullanıcı tarafından faydalanılabilecektir. Bu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme’nin iyzico tarafından tek taraflı feshi için yeterli sebep olacaktır.

f) Platform sadece Kullanıcı tarafından Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’nde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak kullanılacaktır.

g) Kullanıcı Platform’a erişim imkanı tanıyan şifreyi ve/veya Ödeme Aracı’na ilişkin temin ettiği bilgileri (varsa) gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve bu şifrelerin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Kullanıcı ayrıca bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’na ait bilgilerin kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde durumu derhal iyzico’ ya işbu Sözleşme’de belirtilen yöntemlerden biriyle bildirmekle yükümlüdür. iyzico, Kullanıcı tarafından söz konusu bilgilerin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, kusurun iyzico’ya ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından Kullanıcı’ya verilecek zararlardan da sorumlu değildir. Kullanıcı, bu Servis kapsamında kendisine verilen herhangi bir şifreyi kaybetmesi durumunda bu durumu derhal iyzico’ya yazılı olarak bildirecek ve iyzico söz konusu şifrenin kullanımını engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak, bu durumdan Kullanıcı’yı haberdar
edecek ve Kullanıcı’ya en kısa sürede yeni bir şifre verecektir. Kullanıcı tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, iyzico Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz.

h) Kullanıcı, Platform’un veya bir yönetim hesabının kanıtlanabilir bir şekilde yetkisiz olarak kötü amaçlı kullanımından veya yönetim hesabına yetkisiz erişimden kendi kusuru ölçüsünde sorumlu olacaktır.

5. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Kullanıcı, Platform üzerinde değişiklik yapmayacağını ve Platform’un işlevlerine müdahale etmeyeceğini, Platform’u kurulum ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanacağını kabul ve beyan eder.

b) Kullanıcı, iyzico tarafından sunulan Platform özelliklerine ilişkin açıklama ile “iyzico Platform Aracılığıyla Ödeme Yapılmasına İlişkin Kurallar”a ve bunlarla ilgili tüm güncellemelere uyacak, uymaması nedeniyle meydana gelecek tüm taleplerden sorumlu olacaktır.

6. iyzico’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. iyzico’nun Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne Erişimi Engelleme Hakkı

a) iyzico, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır. Söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını müteakip erişim tekrar sağlanacaktır.

– Platform’a yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,

– Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında kendisinden talep edilen bilgileri sağlamıyorsa,

b) İşbu maddenin (a) bendinde sayılan durumlar Kullanıcı tarafından 3 gün içinde düzeltilmez veya söz konusu durumlar 2 ay içinde birden fazla defa tekrar eder ise iyzico Platform’a erişimi askıya alma hakkına sahiptir. Platform’un askıya alınması sebebi ortadan kalktığında IYZI yapılacak güvenlik denetimi sonrasında Platform’u tekrar kullanıma açar.

c) iyzico’nun işbu Sözleşme’ye ilişkin hizmetleri önceden Kullanıcı’ya haber vermeksizin denetleme yetkisi mevcuttur.

6.2. Platform Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri

a) iyzico, Platform’un düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak iyzico’nun, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlarda ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, Kullanıcı’nın herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.

b) İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlar haricinde, gerekli bakım, güncelleme ve benzeri hususlar için iyzico, yapacağı kesintileri işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (01:00 – 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirmek için azami özen gösterecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir.

c) iyzico, Yönetim Arayüzü’ne kesintisiz erişim sağlanacağını veya Platform’un kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. iyzico, ödemeleri zamanında işleyecek olup, Sistem Ortakları’ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre içerisinde giderilmesi için gayret edecek ve Sistem Ortakları ile iletişim halinde olacaktır.

6.3. Kişisel Bilgilerin Korunması

a) Kullanıcı, kendisine ait bilgilerin sadece Servis’in verilmesini temin amacıyla iyzico tarafından işlenmesine, saklanmasına ve benzeri işlemleri (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) ve gerektiğinde üçüncü kişiler ile paylaşılmasına onay vermektedir. iyzico kişisel verilerin “gizli bilgi” olduğunun, kendisine bu amaçla verilen kişisel bilgilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğunun bilincindedir.

b) Kullanıcı, iyzico’nun bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, Servis kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgiler ile kendisine ait sair bilgilerin, şikâyetin çözümü için gerekli olduğu ölçüde Satıcı ve/veya Pazaryeri’ne iletilebileceğini kabul ve beyan eder.

c) iyzico tarafından Kullanıcı’nın iletişim bilgileri 5.3.a’da sayılanların haricinde Kullanıcı ile iletişime geçme amacıyla da kullanılmaktadır.

7. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ, HATA VE ZARAR SORUMLULUKLARI

7.1. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ

a) Kullanıcı, iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde iyzico’ya haber verecektir:

– sikayet@iyzico.com e-posta adresine veya

– iyzico’nun Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak Nidakule Göztepe İş Merkezi No:1 Kat:19 Ofis 70-73 Kadıköy İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,

b) Kullanıcı tarafından ayrıca Yetkili Personel’e iletişim telefon numarasından ulaşarak da şikâyet prosedürü başlatılabilecektir. Yetkili Personel’in veya bir başka kişinin Kullanıcı’nın telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, Kullanıcı yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Kullanıcı şikâyeti burada belirtilen şekilde telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, iyzico’nun kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin vs. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır.

c) iyzico, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf edecektir. iyzico, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. iyzico, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

d) Kullanıcı tarafından yöneltilecek şikâyetler en az şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.

e) Kullanıcı ile herhangi bir Kullanıcı veya Satıcı arasında meydana gelen uyuşmazlıklar ile ilgili Kullanıcı ile işlemin tarafı olan Kullanıcı veya Satıcı arasında çözüme ulaştırılacak olup, iyzico bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Ancak, iyzico böyle bir durumda ilgili Kullanıcı’ya her türlü belge, bilgi temini de dahil gerekli desteği vermeye hazır olacaktır. iyzico’nun bu madde kapsamında herhangi bir nedenle (kendi kusurundan kaynaklı haller dışında) bir bedel ödemek durumunda kalması halinde Kullanıcı bunu derhal tazmin edecektir.

g) Şikâyetler, iyzico tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde yanıtlanacak olup, çözümün Sistem Ortağı ile işbirliği gerektirmesi hâlinde, Sistem Ortağı’ndan gerekli bilgilerin alınması için bu süre sınırı önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak ve öngörülen süreyi belirtmek kaydıyla uzatılabilecektir.

7.2. HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK

a) iyzico, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin veya hizmetlerin Kullanıcı’ya tedarik edilmesine veya iade edilmesine katılmayacaktır. Bu nedenle Platform aracılığıyla ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin Kullanıcı ve Satıcı arasındaki sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olmasından iyzico sorumlu olmayacaktır.

b) iyzico, sadece Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi hâlinde meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Sistem Ortakları tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

c) iyzico, ödeme emrinin verilmesinin ardından Kullanıcı tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı, tutarların Satıcı’nın hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. iyzico, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden ötürü, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilememesinden veya Ödeme İşlemi’nde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

d) Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğüne aykırı davranmayacak, davranması, yasaları veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle iyzico’nun, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (avukatlık ücretleri de dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

e) Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin 7.2(d) ve maddesine aykırı davrandığı takdirde iyzico’ya yaptığı son ödeme işleminin 10 (on) katı tutarında bir cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. iyzico’nun cezai şart tutarını aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.

7.3. ŞÜPHELİ/YETKİLENDİRİLMEMİŞ/HATALI İŞLEMLERDE SORUMLULUK

a) Kullanıcı tarafından ödemenin iyzico’ya iletilmesi halinde iyzico işbu Sözleşme’de belirtilen koşullarda ve Pazaryeri tarafından belirtilen kurallar dahilinde ilgili onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip ödemeyi Onay Tarihi’nde Satıcı’ya aktaracaktır. Kullanıcı tarafından ödemenin iyzico’ya aktarılmaması halinde, iyzico’nun Satıcı’ya ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.

b) Kullanıcı, iyzico’nun Kullanıcı tarafından iyzico’ya gönderilen tutarları Satıcı’ya aktarma yükümlülüğünün işbu 6.3. maddede belirtilen onay anı itibariyle başlayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı tarafından gerekli onayların verilmemesi ve/veya Pazaryeri onay sürecinin herhangi bir nedenle gereği gibi tamamlanmaması halinde iyzico ilgili tutarı Kullanıcı’ya iade edecektir.

c) Onay Tarihi’nde Kullanıcı ilgili Ödeme İşlemi’ne ilişkin ödeme emrini vermiş kabul edilir. Kullanıcı ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edilmediğine ilişkin bir bildirim yaptığı takdirde Pazaryeri ve/veya Kullanıcı tarafından iyzico’ya yapılacak bildirim doğrultusunda ilgili tutar Kullanıcı’ya iade edilecek; Pazaryeri tarafından belirlenen usul ve sürelerde herhangi bir onay veya red bildirimi yapılmadığı takdirde ise Kullanıcı’nın mal veya hizmeti tam ve gereği gibi teslim aldığı kabul edilecek ve ilgili tutar yine Satıcı hesabına aktaracaktır. Kullanıcı, teslimata (geç veya eksik teslim, ayıplı ürün vb.) ilişkin herhangi bir bildirim yapmaması veya teslimatın gereği gibi gerçekleştiğine ilişkin bildirim yapmış olması halinde tutarın Satıcı’ya aktarılmış olması ile ilgili iyzico’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

d) Herhangi bir işleme ilişkin olarak iyzico’ya Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde Kullanıcı tarafından VISA, Mastercard kuralları gereğince düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda söz konusu bildirimin doğru olduğunun kanıtlanması halinde ilgili işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmayarak iyzico tarafından doğrudan Kullanıcı’ya iade edilebilecek, bildirim anında işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmış ise iyzico ilgili tutarları Satıcı’dan iade talep ederek (Satıcı iadeyi 1 gün içerisinde gerçekleştirecek olup iyzico’nun ilgili bedeli Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır) Kullanıcı’ya aktarabilecektır. Hatalı/Yetkisiz İşlem’in iyzico’nun kusurundan kaynaklandığı hallerde Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmı Kullanıcı’ya iade edilecek ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı eski durumuna getirilecektir.

e) iyzico, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Kullanıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Sistem Ortağı veya Kullanıcı’nın Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama ve Satıcı’ya ödeme yapmama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.

– Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

f) Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, Kullanıcı, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) Madde 45/4’te belirtilen miktar kadar olan bölümünden sorumludur. Kullanıcı, Yönetmelik’in 44. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu değildir. Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda ise Kullanıcı, yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

8. ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR

8.1. GENEL ESASLAR

a) iyzico, Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine iletilen bedellerin, Onay Tarihi’ni takip eden iş günü içerisinde Satıcı’ya aktarılmasından sorumludur. iyzico, bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde Kullanıcı’nın doğrudan bu sebebe bağlı olan zararlarını tazmin edecektir.

b) iyzico’nun Kullanıcı’ya ileteceği ödeme dolayısıyla ortaya çıkacak işlem ücretleri Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

c) iyzico, ücretlendirme koşullarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir.

d) Kullanıcı, iyzico’nun bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve iyzico tarafından işbu Sözleşme uyarınca verilen hizmetin bir bankacılık hizmeti olmadığını, iyzico’nun ödeme kuruluşu olarak Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunduğunu kabul eder. Bu kapsamda iyzico, Ödeme İşlemi kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak olup Kullanıcı iyzico’dan faiz veya sair adlar altında herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacaktır. iyzico Kullanıcı’ye kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetlerde bulunamaz. Kullanıcı, iyzico’dan bu kapsamda talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte Satıcı kendisi
taksitlendirme yaptığı takdirde, taksit bedellerinin ödenmesine ilişkin ödeme hizmeti sunulabilecektir.

8.2. ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

a) Sistem Ortağı tarafından Satıcı’ya ödeme yapılmaması halinden iyzico sorumlu değildir.

b) Ödeme İşlemi’nin tamamlanmasını müteakip iyzico aşağıdaki bilgileri gecikmeksizin Satıcı’ya iletmekle yükümlü olacaktır:

• Ödeme İşlemi’nin Satıcı’nın ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarı,

• Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümü,

• Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kuru,

• Ödeme tutarının Satıcı kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi.

Aşağıdaki bilgiler ise, yine Ödeme İşlemi’nin tamamlanmasını müteakip gecikmeksizin Kullanıcı’ya iletilecektir:

• Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve Satıcı’ya ilişkin bilgi,

• Kullanıcı Ödeme Hesabı’nın borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı,

• Ödeme İşlemi için Kullanıcı tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü,

• Varsa Ödeme İşlemi’nde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarı,

• Ödeme emrinin alındığı veya Kullanıcı hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi.

c) İnternet Sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin ücretlendirme ilgili Satıcılar tarafından yapılmakta olup Kullanıcı iyzico’nun bu kapsamda herhangi bir kontrol veya sorumluluğu olmadığını kabul eder.

9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

a) İşbu Sözleşme kabul tarihinde yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.

b) Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, diğer Taraf, söz konusu aykırılığın giderilmesi için karşı Taraf’a göndereceği bir ihtar ile aykırılığın giderilmesi için 14 (ondört) gün süre verecek olup, aykırılığın bu süre içerisinde giderilmemesi halinde Sözleşme başka bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş sayılacaktır.

c) Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir sebep bildirmeksizin, her zaman 1 (bir) ay öncesinden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla feshedebilecektir. iyzico ise, Sözleşme’yi 2 (iki) ay öncesinden yazılı bildirimle herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshi hakkına sahip olacaktır. Sözleşme’nin fesih tarihinden önce muaccel olan işbu Sözleşme’ye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine halel getirmeyecek olup, Taraflar’ın fesih tarihine kadar muaccel olan alacak hakları saklıdır.

d) iyzico’nun işbu Sözleşme kapsamındaki Servis’i sunmasına imkan tanıyan izin ve lisansların herhangi bir şekilde ortadan kalkması ve/veya Pazaryeri ile iyzico arasındaki İnternet Sitesi üzerinden yapılan satışlara ilişkin bedellerin tahsiline ilişkin anlaşmanın sona ermesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Kullanıcı, bu sona erme nedeniyle iyzico’dan tahakkuk etmiş alacakları dışında herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

e) İşbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Kullanıcı’nın acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu (Satıcı’nın sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, iyzico işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini derhal durdurarak Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

f) iyzico hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Servis’i askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda iyzico, ilgili mevzuatta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunmaması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenler olmaması kaydı ile Kullanıcı’yı konu ile ilgili bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında Servis ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı’nın kullanımına sunacaktır. iyzico ayrıca Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Servis’i askıya alabilecektir.

10. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) iyzico tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak www.iyzico.com internet sitesinde ilân edilecek şartlar ve koşullar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme iyzico’nun www.iyzico.com internet sitesinde her zaman Kullanıcı tarafından erişilebilir olacaktır

b) İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü resim, harç ve vergi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.

c) Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

d) iyzico, Sözleşme’deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilân edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayınlayabilir. Değişikliklere ilişkin olarak iyzico, değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bildirimi yürürlüğe girme tarihinden 30 (otuz) gün önce Kullanıcı’ya iletir. Bu durumda Kullanıcı’nın Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkı saklı olup belirtilen 30 (otuz) günlük süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır.

e) Taraflar’ın, kendi iradeleri dışında gerçekleşen, müdahale imkanları bulunmayan ve makul bir şekilde önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerle yükümlülüklerini yerine getiremedikleri savaş, sıkıyönetim, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler, yangın, grev ve lokavt da dahil istisnai olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebebin ortaya çıkması halinde, Sözleşme’ye ilişkin edimler mücbir sebep hali sona erinceye kadar askıya alınır. Askıya alınma süresi 1 (bir) ayı geçtiği takdirde, Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi fesih hakkı doğar.

f) Kullanıcı, kanunlara ve VISA, Mastercard ve diğer ödeme kartı kuruluş ve otoritelerinin (B.D.D.K., T.C.M.B. vb) kuralları ile iyzico tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.

g) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

h) Taraflar, Platform veya Yönetim Arayüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.

i) Taraflar işbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.

j) Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. iyzico, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcı’nın belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme’yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.